Pro zákaz kouření jako takový ale neplatila, vztahovala se pouze na provozovatele a provozovny.

Jeho dodržování samotnými kuřáky hygienici kontrolovali. Na Olomoucku však doposud pokutu nedali.

Kouření v podnicích navzdory zákazu nezaznamenali ani olomoučtí strážníci.

„Kontroly provozoven stravovacích služeb jsme prováděli i během přechodné devadesátidenní lhůty. Musíme konstatovat, že zákaz kouření se na Olomoucku dodržuje poctivě. Nejistili jsme jediný případ, kdy by se ve vnitřních prostorech kouřilo,“ shrnula tři měsíce s protikuřáckým zákonem ředitelka odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice v Olomouckém kraji Jitka Švecová.

V Olomouckém kraji se hygienici zapojili také do dvou rozsáhlejších akcí, které se uskutečnily po celé zemi a režírovala je policie.

„Ani při těchto dvou společných kontrolách nebyly na Olomoucku žádné problémy, a to ani v nočních hodinách, kdy mohou mít návštěvníci-kuřáci popito a nemuselo by se jim chtít s cigaretou před provozovnu,“ hodnotila Švecová.

Zákaz byl porušen pouze na jedné diskotéce v Šumperku, kde si případ dořešila Policie ČR.

Až dva miliony pokuta

V přechodném období hrozila pokuta kuřákovi, nyní by byl potrestán i provozovatel diskotéky, pokud by neprokázal, že kuřáka upozornil, aby v zapovězeném prostoru nekouřil.

Připomněla, že provozovatelé nově musí vykázat z podniku osobu se zapálenou cigaretou, stejně jako podnapilého hosta, kterému nebylo 18 let.

Za porušení zákona hrozí firmám pokuty až do výše dvou milionů a zákaz činnosti. Kuřák může na místě zaplatit až 5 tisíc korun.

Během přechodné lhůty se hygienici zajímali o označení provozoven, zda je v souladu se zákonem. I za to nyní hrozí provozovatelům pokuta.

Také se snažili osvětlit nejasnosti v zákoně, například kolem zahrádek, pokud mají zastřešení a dvě stěny. Kouřit se smí na zahrádkách vybavených deštníky, markýzami a pergolami.

„Zde je to jednoznačné. Ostatní budeme posuzovat případ od případu, podle toho, jak zahrádka ošetřena z pohledu stavebního rozhodnutí, jedná-li se o stavbu, nebo ne,“ vysvětlovala hygienička.

Přibylo rušení nočního klidu

Strážníci Městské policie Olomouc řešili celkem 82 případů porušení novely v souvislosti s kouřením v místech, kde je to zapovězeno.

„V drtivé většině se jednalo o kouření v prostorách zastávek MHD,“ sdělil mluvčí městské policie Petr Čunderle.

„Od platnosti nového protikuřáckého zákona jsme nezaznamenali případ, kdy by došlo ke kouření ve vnitřních prostorách,“ informoval.

Strážníci se také zabývali desítkami případů rušení nočního klidu.

„Nárůst počtu přijatých oznámení lze situovat zejména do míst v okolí barů a restaurací, kdy hosté chodí před tyto provozovny kouřit,“ uvedl Čunderle.

Připomněl však, že samotný hlasový projev jednotlivce podle ombudsmana není možné považovat za rušení nočního klidu.

Olomoučtí strážníci se nechystají provádět cílené kontrolní akce zaměřené na dodržování ustanovení, která se týkají míst se zákazem kouření.

„Strážníci budou reagovat na přijatá oznámení a na porušení zákona, která sami zjistí při výkonu hlídkové služby,“ uzavřel mluvčí.

Vesnice: Bude tady mrtvo

Novela tvrdě dopadla na pohostinská zařízení v menších vesnicích. Přesněji dopadne. Alespoň se toho obávají starostové těchto obcí.

Například před hospodou v Horní Loděnici, kam po práci zajdou chlapi na pivo, kulečník a partičku karet, postavili kvůli zákazu pergolu.

„Chodí se ven, ale nedovedu si představit v zimě, když bude pod nulou, abych někde stál a pokuřoval. To bude konec. Přitom v hospodě se nevaří, nechodí tam rodiny s dětmi,“ uvedl starosta obce Gustav Repaň. Horuje pro změkčení zákazu.

„Tyto hospody by se měly vyjmout. Hned bych se pod to podepsal. Hrají roli i ve společenském životě venkova, kde bude mrtvo,“ obával se.

Oporu má ve Svazu měst a obcí. Ten chce zákon zmírnit zejména kvůli nárůstu hluku v ulicích. Kouření chce obnovit všude, kde se nepodává jídlo.

„Svaz měst a obcí apeluje na to, jestli bychom striktní zákaz neměli trochu zjemnit – tak, aby minimálně u zařízení, kde se nepodává jídlo, bylo na provozovateli, jestli kouření dovolí, nebo ne,“ uvedlminulý týden šéf svazu František Lukl v České televizi.

POSTIHY
V případě porušení zákazu kouření na místech, kde je kouření podle zákona zakázáno, je možno uložit osobě, která tento zákaz porušila, pokutu až ve výši 5 tisíc korun. V oblasti prodeje a podávání alkoholických nápojů hrozí fyzické osobě, která prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let pokuta až do výše 150 000 korun a v případě, že se jedná osobu mladší 15 let, může být pokuta zdvojnásobená. V případě, že dojde k porušení zákazu prodeje a podávání alkoholického nápoje osobě mladší 18 let právnickou osobou je možné uložit pokutu až do výše 1 milion korun (pokud bude osoba mladší 15 let až do výše 2 milionů) a zároveň lze uložit zákaz činnosti až do dvou let.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR