V úterý proto Lesy ČR, majoritní vlastník lesů na Olomoucku, požádají Krajský úřad Olomouckého kraje, aby vydal opatření obecné povahy zakazující vstup na pozemky o celkové rozloze přes pět tisíc hektarů. Zákaz by měl mít hlavně preventivní účinek, aby nedošlo ke zranění. Houbaři a bicyklisté by měli být opatrní, všímat si cedulí a probíhající těžby dřeva.

„Ve správě máme 15 tisíc hektarů a půjde o třetinu, něco přes 5 tisíc hektarů. Právě jsme nachystali žádost a ráno odejde datovou schránkou na krajský úřad a na vědomí pověřeným obcím. V lesích jsou vývraty a zlomy, větve či celé stromy mohou jít k zemi, aniž by zafoukalo. Povolí jeden kořen a nalomený strom spadne bez nějakého varování,“ popisoval v pondělí odpoledne Jiří Sládek, lesní správce Šternberk.

Původně se Lesy ČR domlouvaly na zákazu s úřady v několika správních obvodech Olomoucka.

„Zákaz bude vydávat krajský úřad, protože postižená místa jsou napříč několika správními obvody,“ vysvětlil Antonín Kostrůnek, vedoucí odboru životního prostředí ve Šternberku. „Tady to není až tak hrozné, více jsou postiženy oblasti na Litovelsku a Bouzovsku,“ upřesnil.

Vítr lámal větve a vyvracel celé stromy v oblasti Doubravy u Litovle, kde stromy a větve stále padají k zemi. Pořádnou ránu dostaly smrčiny ve středních polohách, kde lesáci bojují s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. Ti si už v minulém týdnu začali uvolňovat cesty, které zatarasily stromy a větve, aby se s technikou dostali do nejvíce postižených míst.

„Postiženy jsou lužní lesy i porosty ve vyšších nadmořských výškách, například směrem na Mutkov, na Čabovou u Moravského Berouna a na dalších místech,“ informoval Sládek.

V jižní části Olomouckého kraje v okolí Šternberka, Mohelnice a Olomouce poškodil silný vítr na 50 tisíc kubíků dříví, odhadovaly Lesy ČR už v pátek.

Preventivní účinek

Podle lesáků a úředníků státní správy má mít zákaz preventivní účinek.

„Nejde o nějaké pokuty, ale o to, aby tam lidé nechodili a zbytečně neriskovali zdraví. Jde zejména o houbaře či cyklisty,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí v Litovli Pavel Kurfűrst. Ten v pondělí monitoroval rozsah škod na městské zeleni. „Není to nijak závažné. Pohyb mezi těmito porosty je bezpečný,“ ujistil.

Podle zástupce šéfa Lesů města Olomouce by se lidé hlavně měli řídit selským rozumem a nechodit do míst, odkud je slyšet technika a kde se zpracovává dřevo.

„Vstup do lesa je vždy na vlastní nebezpečí a každý návštěvník by se měl dívat kolem sebe. Popadané stromy jsou všude, co zůstalo stát v místech s kůrovcovou kalamitou, je polámané,“ informoval Ivo Koláček, zástupce ředitele společnosti, Lesy města Olomouce. Poukázal na to, že co do rozsahu se následky silného větru při bouřkách v minulém týdnu nedají srovnat s kůrovcovou kalamitou. V posledních letech jsou roční těžby v městských lesích na násobcích dlouhodobého průměru. „Toto přidalo jedno dvě procenta. Je to zanedbatelné,“ odhadl Koláček.

Jakmile krajský úřad vydá zákaz, bude informace vyvěšena na úředních deskách a turisté a houbaři ji najdou i v terénu. „Už nyní jsou v Doubravě, ale i jinde, oznámení o nebezpečí vzniku pádu stromů. Cedule se zákazem budou na příjezdových cestách a úředních deskách pověřených obcí,“ dodal Sládek, lesní správce Šternberk. Odhadl, že Lesy ČR budou odstraňovat následky poslední pohromy zhruba dva měsíce.