Trápil je hlavně nedokončený obchvat Olomouce, mnoho aut v ulicích, slabá podpora architektury, špatné nakládání s majetkem, chybějící multifunkční hala či neuplatnitelnost absolventů univerzity ve městě.

Podle dopravního inženýra město nedbá o správu majetku a údržbu nových staveb. ¨

„Je to vidět hlavně na terminálu u nádraží," durdil se mladý inženýr.

Nejdřív obchvat, pak zákaz

Palčivým tématem se stala i problematika dopravy. Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého (UP) Jiří Lach například navrhoval úplný zákaz vjezdu automobilů do centra města.

„Město patří lidem, ne autům," pronesl Lach.

Tématu nedokončeného obchvatu Olomouce se chopil jeden ze seniorů.

„Auta v centru můžeme zakázat, až se vyřeší, jak střed města mohou objet," hovořil důchodce.

Setkání se zúčastnila i skupina studentů Univerzity Palackého. Město sice s UP spolupracuje, přítomní studenti však nevidí reálný dopad.

Probíral se i chybějící městský architekt. Magistrát zadal zpracování strategického plánu rozvoje města loni v září.