Návrh nového pojetí lokality Šantovka zpracovaný pro Olomouc architektonickým studiem Mareš a Žaluda dostaly k posouzení různé úřady a instituce včetně rezortu kultury.

„Ministerstvo nesouhlasilo. Napsali jsme jim, že jejich názor nedostatečně zdůvodňuje, proč s tím nesouhlasí. Už jsme kvůli tomu jednou soud prohráli. Chceme vědět, proč trvá na výškách, které v lokalitě momentálně jsou," řekl náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec.

Změnu nového územního plánu schváleného v roce 2014 nařídil Olomouci krajský soud, protože dokument neobstál před žalobou investora.

Soud rozhodl, že výšková omezení, která požadovalo ministerstvo kultury, nejsou dostatečně zdůvodněná.

Úředníci ministerstva požadují výšku, která platila ještě před rozsudkem, kdy mohl hřeben střechy kvůli ochraně panoramatu města dosahovat maximálně 23 metrů. Odmítají i navrženou dominantu. Proč, teď bude podrobněji argumentovat.

„Napsali jsme jim, ať nám to do měsíce zdůvodní. Načež nás požádali o posunutí termínu o další měsíc a půl. Místo měsíce tedy budou mít dva a půl měsíce," doplnil náměstek Jakubec. Lhůta je do půlky dubna.

Stopka pro Šantovka Tower

Rezort kultury potřebuje čas na konzultaci.

Vizualizace výškové budovy Šantovka Tower

„Pro své doplňující vyjádření požádalo ministerstvo Národní památkový ústav jako svoji odbornou organizaci o vyjádření k dané problematice. Po jeho obdržení zašle pořizovateli doplnění svého stanoviska," uvedla mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

Potvrzený názor na výškové limity překlopený do územního plánu by znamenal konec pro chystanou stavbu výškové budovy Šantovka Tower o dvaadvaceti patrech, se kterou investor Office Park Šantovka počítá jako s jednou z etap proměny areálu bývalé továrny MILO.

Již zde stojí obchodní Galerie Šantovka, desetimiliardový projekt má zahrnovat i obchodní a bytovou výstavbu.

Do doby, než zastupitelé změnu územního plánu s upravenými výškami schválí, rozhodla radnice, že v lokalitě vyhlásí stavební uzávěru.

Omezení neplatí, uzávěra také ne

Po verdiktu soudu nyní na pozemcích žádné výškové omezení neplatí.

Soud dal nicméně městu na změnu lhůtu do konce loňského roku. Termín ale Olomouc nestihla.

Uzávěra má zabránit tomu, aby mohl investor v mezidobí stavět.

„Zatím neplatí, probíhá proces přijetí. Do konce března by ji měli mít radní ke schválení," řekl Aleš Jakubec.

Investor podal při přípravách stavební uzávěry námitku, vyjadřovat se k procesu ale nijak nechce.

„S ohledem na řízení, které dosud není skončeno, si investor vyhrazuje právo jeho průběh nijak nekomentovat a žádným způsobem nepředjímat jeho výsledek," sdělil mluvčí Šantovky Juraj Aláč.

Jak situace dopadne, bude záviset i na zdůvodnění od ministerstva kultury. Konec může být ještě daleko.

„Bude záležet, jestli se jako město s námitkami ztotožníme, nebo ne. Kdybychom šli s ministerstvem do rozporu, může se to pěkně protahovat," odhadoval náměstek.

Skončí stavební uzávěra žalobou?
Před vydáním stavební uzávěry v lokalitě Šantovka chce olomoucká radnice znát možná související rizika.

Nechá si proto od právní kanceláře zpracovat analýzu případných následků svého rozhodnutí.

Že by ale diskutovaná výšková stavba Šantovka Tower začala růst ještě před schválením chystané změny územního plánu v dané oblasti, se neobává.

Vydání územního opatření o stavební uzávěře chystá město mezi ulicemi Wittgensteinova a Šantova v areálu bývalé továrny MILO, tedy v místech, kde majitel pozemků zamýšlí postavit přibližně 75 metrů vysokou budovu.

Odbor koncepce a rozvoje už připravil podklady, radní si však ještě vyžádali právní rozbor.

„Rada se v diskuzi dlouho problémem zabývala a domluvili jsme se, že si vyžádáme právní analýzu. Měla by vyhodnotit rizika a s tím spojené konsekvence, které by z toho mohly vyplývat a městu hrozit," řekl náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec. Kdy mohou mít právníci analýzu hotovou, nechtěl odhadovat.

Investoři ze společnosti Office Park Šantovka podle něj podali devět námitek, které odbor zpracovával. Ve všech případech navrhl jim nevyhovět.

Obavy z reakce na vyhlášení stavební uzávěry radní neupřesnili, už teď ale tuší, že spor by opět skončil žalobou. 

„Nejsme schopni říci, jaké by mohly být důsledky, určitě se předpokládá, že by to šlo k soudu. Pokud jde o územní plánování, soudy obecně často rozhodují ve prospěch soukromých vlastníků. Že by investor budovu Šantovka Tower postavil, než bude pořízena změna územního plánu v této lokalitě, se ale neobáváme," dodal náměstek.

Otázku, zda by v případě přílišných rizik nakonec na stavební uzávěru nedošlo, nechala radnice bez odpovědi. 

„Rada chce mít jistotu, že naším rozhodnutím nepřivodíme škodu městu," sdělil nicméně Aleš Jakubec.

Z
měnit plánovací dokument městu uložil krajský soud poté, co investor uspěl se žalobou k výškovým limitům.

Soudce rozhodl, že regulace není dostatečně zdůvodněna a zrušil ji, dal však městu čas na nápravu.

Termín vypršel na konci minulého roku, radnice proto začala připravovat vyhlášení stavební uzávěry, aby investor nemohl využít prostoru, který se mu otevřel. (oz)