Ze schodiště budou nejprve postupně demontovány objemné kamenné schody. Ty, jejichž technický stav to dovolí, budou odborně očištěny a repasovány.

„Při rekonstrukci se budeme snažit zachovat co nejvíce původních schodů, byť by šlo třeba jen o jejich části,“ uvedl primátor Antonín Staněk. Zásadně poškozené schody pak budou nahrazeny novými bloky ze žuly. „Výběr materiálu, který bude na výrobu nových částí schodů použit, naši odborníci konzultovali s Národním památkovým ústavem a s odborem památkové péče, jednání se účastnil i zástupce příslušné komise městské části,“ vysvětlil primátor Staněk.

Podrobný průzkum napovídá, že vyměnit bude třeba až čtyřicet procent schodů. V dalších fázích práce budou vybetonovány schodnice, do kterých budou nově osazeny očištěné a repasované kamenné bloky.

„V současnosti není známo, jak jsou původní schody uloženy, ukáže se to právě při jejich demontáži, pravděpodobně jsou ale pouze uložené na štěrku. Součástí stavby je i přeložka kabelu nízkého napětí ze stávající nadzemní ocelové trubky do plastové trubky z PVC, která bude umístěna pod kamenné schodiště,“ informoval mluvčí olomoucké radnice Michal Folta a doplnil, že náklady na přeložku činí zhruba 102 tisíce korun. Celkové náklady na rekonstrukci schodiště včetně DPH pak budou asi 1,86 milionu korun.

Součástí rekonstrukce bude i průzkum pod schodištěm ze strany archeologů z Národního památkového ústavu. Místo je podle nich historicky významné, stával zde jeden z důležitých středověkých komunikačních prvků, Blažejská brána.

„Rekonstrukci budeme sledovat. Jednak jde o místo, kde stála Blažejská brána, o které se dochovalo poměrně málo informací, a navíc se jedná o lokalitu, intenzivně osídlenou už od 9. a 10. století,“ uvedl Pavel Šlézar, vedoucí odboru archeologie Národního památkového ústavu v Olomouci. 

ZÁKLADNÍ DATA
- rozměry schodiště – šířka 4-5 metrů, délka 9 metrů
- vysoutěžená cena díla je 1.856.845,44- Kč včetně DPH
- zahájení stavebních prací - 17. 7. 2017 do 22. 10. 2017, po celou dobu bude celé schodiště pro veřejnost uzavřeno