„Pokud není složena požadovaná kauce, elektronická aukce se automaticky zruší. V případě této výjimečné nemovitosti v historickém centru Olomouce aukce zrušena nebyla, neboť minimálně jeden zájemce složil ve stanoveném termínu kauci ve výši 27 milionů korun,“ informovala mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Aby aukce přinesla vítěze, je nutné, aby zájemci učinili alespoň jeden příhoz, přičemž první příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 262 milionů korun.

„Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 100 tisíc korun,“ vysvětlila.

ÚZSVM vloni zaznamenal na základě zveřejněné nabídky zájem jak ze strany zahraničních investorů, konkrétně z Nizozemska, tak i například ze strany Univerzity Palackého v Olomouci. Ta již dříve projevila předběžný zájem o přímý nákup tohoto areálu. ÚZSVM s univerzitou vedla jednání.

„Důvodem vyhlášení třetího kola je, že Univerzita Palackého v Olomouci doposud nepodala žádost o přímý nákup tohoto areálu,“ sdělila počátkem prosince Tesařová.

Památkově chráněný objekt, který tvoří čtyřkřídlá budova, převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády v roce 2017 od Ministerstva obrany. Vláda pak v roce 2020 schválila jeho prodej. Stavba je významným urbanistickým prvkem města a ukázkou klasicistního vojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií.

„Hanácká kasárna jsou nejen jedinečnou investiční příležitostí, ale aktuálně také nabídkou s nejvyšší minimální vyhlašovanou cenou. Věřím, že se prostřednictvím elektronické aukce podaří najít nového vlastníka, který pro tuto lukrativní nemovitost nalezne smysluplné využití,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.