Ministerstvu zdravotnictví, zadavateli soutěže, původně vyměřil 3,75 milionu korun.

Ministerstvo výši sankce kritizovalo a podalo rozklad. V těchto dnech úřad snížil pokutu na 1,25 milionů korun.

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) se obrátila hradecká společnost DSA, která v tendru na olomouckou základnu neuspěla.

Poukazovala na mimořádně nízkou cenu, s níž slovenská Air-Transport Europe vyhrála, a nesplnění požadované certifikace.

V tom jí dal ÚHOS za pravdu s tím, že postup zadavatele mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.