Zájemci žijící v sousedství rozsáhlého staveniště, kteří měsíce snášeli hluk, prach či vibrace, mohou nabízené benefity uplatnit v olomoucké zoo, aquaparku či Moravském divadle. Žádost je třeba podat do 31. července.

„Na základě opakujících se stížností občanů zejména z ulic Nábřeží, Blahoslavova, Praskova a Masarykova jsme rozhodli o kompenzaci za ztížené podmínky k bydlení z důvodu výstavby protipovodňových opatření. Jde o dlouhodobou investiční akci, kdy celková doba její realizace přesahuje dvacet čtyři měsíců a vliv stavby na okolí je bezprostřední,“ vysvětlil důvody pro rozhodnutí radních náměstek olomouckého primátora Otakar Bačák.

Obyvatelé ulic sousedících se staveništěm mohou v rámci výzvy uplatnit nárok na kompenzaci za minulý rok a od července 2021 rovněž i za rok 2021, neboť bude splněna podmínka minimálně šesti měsíčního trvalého pobytu na adrese ve vyjmenovaných ulicích a jednotlivých nemovitostech.

„Výzva pro uplatnění nároku za rok 2022 bude podle radnice zveřejněna i v příštím roce v přibližně stejném období, kdy bude možné uplatnit nárok i za roky 2020 a 2021. Je na rozhodnutí žadatele, zda nárok uplatní v dílčích žádostech nebo najednou za celé období,“ vysvětluje ekonomický náměstek Bačák.

"Poukazy nejsou šťastné"

K podání žádosti, prokázání nároku a výběru benefitu se mohou zájemci dostavit na Odbor ekonomický Magistrátu města Olomouce v úředních hodinách, a to do 31. července.

Za každý rok, kdy měli stavbou zhoršené podmínky, mohou lidé čerpat benefity v hodnotách 1 000 korun pro obyvatele staršího 16 let a 500 korun pro děti do 15 let. Nároky jednotlivých členů společné domácnosti je podle radnice možné sčítat.

Zájemci je pak mohou uplatnit v olomoucké zoo, aquaparku, Moravském divadle Olomouc či Moravské filharmonii.

„Po ukončení příjmu žádostí budou předloženy ke schválení Radě města darovací smlouvy za jednotlivé žadatele a po jejich schválení budou tito vyzváni k podpisu schválené smlouvy a převzetí zvolených benefitů,“ informoval Bačák.

Někteří obyvatelé ze sousedství největšího olomouckého staveniště se nad zvolenými kompenzacemi a stanovenými podmínkami pozastavili. Například podle Zdeňky Tkadlečkové, členky Výboru jednoho z dotčených bytových domů na nábřeží řeky Moravy, by místo poukazů do městských organizací možná byla vhodnější hotovost.

„Kompenzace jako takové oceňuji, ale v době epidemie darovat tyto poukazy není šťastné. Navíc bych se musela jít testovat nebo očkovat proti koronaviru. Ale věřím, že rodině s malými dětmi udělá návštěva zoo radost. Každopádně máme dva týdny na to, abychom požádali, a je doba dovolených,“ poukazovala Tkadlečková.

K prokázání nároku musí žadatel o kompenzaci předložit doklad s uvedením místa trvalého pobytu ve vyjmenovaných ulicích a jednotlivých nemovitostech alespoň po dobu šesti měsíců v období kalendářního roku, za který je kompenzace požadována.

Za nezletilé obyvatele je nárok možné doložit čestným prohlášením zákonného zástupce.

Benefity se týkají obyvatel, kteří prokáží trvalý pobyt v nemovitostech na adresách: ul. Nábřeží, ul. Blahoslavova, Gorazdovo nám. 13/738, Praskova 1/737, Masarykova 3/889, Masarykova 10/802, U Soutoku 1/957, U Soutoku 2/1195, Komenského29/913, Komenského 31/914, Komenského 22/886, Husova 4/912, Masarykova 1/609, Masarykova 8/922, které jsou zasaženy bezprostředně výstavbou protipovodňových opatření, v rámci etapy II. B v rozsahu delším než 24 měsíců.