Zhruba osmdesátitisícovou částku budou platit za užívání tras, které se nachází v lesích olomouckého arcibiskupství. To porosty získalo před několika lety v rámci majetkového vyrovnání se státem. Na církevních pozemcích leží zejména technicky náročnější traily pod Sokolím vrchem.

„Je to pro nás další náklad. Peníze, které bychom mohli dát do údržby stezek a jejich vylepšení, musíme dát do nájmu. Zásadní částka to není, máme hodně zaměstnanců na údržbu a velký rozpočet. Ale pořád jsou to peníze, které musíme vydělat nebo sehnat,“ řekl jednatel Rychlebských stezek Pavel Horník.

Podle mluvčí Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) Dagmar Málkové se společnost s provozovatelem Rychlebských stezek oboustranně dohodla na zpoplatnění užívaných pozemků od roku 2020 se splatností letos na podzim. Připomíná, že pronájem pozemků je běžnou praxí na majetcích, které ALSOL spravuje, ale i v Česku a ve světě.

„Jedním z hlavních důvodů k uzavření smlouvy o pronájmu je zproštění vlastníka pozemku od zodpovědnosti za případné škody a újmy na zdraví uživatelů Rychlebských stezek. Veškerá tato zodpovědnost postupuje na provozovatele,“ sdělila Dagmar Málková.

Rovnoprávný partner

„Díky této nové smlouvě se můžeme brát za rovnoprávného partnera, který má zájem o vytvoření dobrých podmínek pro funkční a bezpečný areál Rychlebských stezek,“ dodala.

U majetků, které ALSOL obhospodařuje, k pronájmu za úplatu přistupuje v případě velkých komerčních aktivit. Drobné akce, například dny dětí nebo malé běžecké závody, bude i nadále povolovat bez finanční kompenzace.

Provozovatel Rychlebských stezek si nicméně spolupráci s novým vlastníkem pozemků pochvaluje.

„Je ještě lepší, než bývala s Lesy ČR. Zaměstnanci arcibiskupských lesů jsou vynikající. Pro nás je důležitější dobrá spolupráce než placení. I proto jsme okolo toho nevyvolávali složitá jednání. Kdybychom neplatili nic a měli spolupráci špatnou, bylo by to pro nás horší,“ uzavřel Pavel Horník.