„Jako majitel pozemku mám právo se k němu dostat a mít k němu dostatečný přístup. Ořezali jsme koruny stromů tak, abychom zachovali jejich koruny a zároveň nám to nezasahovalo na pozemky, kde pěstujeme třeba kukuřici,“ uvedl vedoucí rostlinné výroby ZD Bohuňovice Rudolf Malaska.

Inspekce tento případ prošetřovala na začátku letošního roku. „Provedení liniového řezu v tomto případě bylo zcela v rozporu se všemi zásadami šetrné úpravy dřevin. Jednostranně ořezali silné větve, takže teď mají stromy značně asymetrický vzhled, přičemž těžiště korun se posunulo nad komunikaci,“ sdělila mluvčí ČIŽP Ivana Iwwadová.

Inspektorát se nespokojil jen s pokutou v řádech desítek tisíců, ale nařídil i takzvané nápravné opatření. Ředitelka inspekce Eva Tylová míní, že náprava je mnohem citelnějším trestem pro zemědělce, protože náklady bývají většinou vyšší než pokuta.

„Uložením opatření k nápravě zajistíme, že vynaložené prostředky se účelně vydají na konkrétní místo a konkrétní akci, jejíž prospěšnost pro životní prostředí je předem stanovená,“ uvedla Tylová.

V případě ZD Bohuňovice se bude jednat o částku mezi sto padesáti až dvěma sty tisíci korunami, které budou muset do nových dřevin investovat.

Malaska však míní, že stromy nepoškodili, ale pouze upravili, aby měli podle vlastnických práv dostatečný přístup na svůj pozemek.

„Je to úřednické rozhodnutí. Měl jsem zájem upravit ještě další koruny a dostat se tak i na ostatní pole, ale úředníci mi nebyli schopní povědět, jak mám vlastně postupovat. Zajímalo by mě, jestli podobný přístup byl uplatněn i vůči správě silnic, která koruny upravovala jako my, ovšem v daleko větším rozsahu,“ dodal Malaska.