Levá polovina přístupového schodiště je rozebraná, stejně tak i vstupní portál krypty pod ním.

Druhou část schodiště spraví stavební firma příští rok.

Pracovat bude mezitím také na izolaci, zajištění zídek a opravě mříží.

Náklady na první etapu jsou přes pět milionů korun, čtyřmi miliony přispívá ministerstvo obrany, které podporuje obnovu válečných hrobů.

Ve druhém pololetí následujícího roku je v plánu oprava nadzemní části. Stavaři se přiblíží ke kapli, opraví sloupy a exteriéry, stejně tak vnitřek kaple, kde bude potřeba odstranit graffiti.

„Druhá etapa počítá s celkovou obnovou kaple, včetně poškozených dveřních a okenních výplní, podlah, stěn a stropů. Dále by měla být opravena i střecha kaple a obnovena elektroinstalace a osvětlení," uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Dodala, že na čelní stěně kaple pod loubím nechá město umístit informační tabuli s informacemi o historii a účelu mauzolea.

Oprava krypty za dva roky

Třetí etapa rekonstrukce odhadovaná na rok 2018 má zahrnovat opravu podzemní krypty, v níž jsou uschovány ostatky přibližně 1200 jihoslovan­ských vojáků, kteří zemřeli v moravských vojenských nemocnicích během první světové války. Radnice zamýšlí, že by za dva roky v mauzoleu připomenula stoleté výročí od jejího konce.

Soud předloni přiřkl památku Olomouci. Nástupnické státy Jugoslávie neměly o stavbu od olomouckého architekta Huberta Austa zájem a nebylo ani jasné, kterému z nich by měla patřit, což znemožňovalo záchranné práce.

Jihoslovanské mauzoleum v Olomouci
Jugoslávské mauzoleum stojí pod hradbami v Bezručových sadech od roku 1926.
Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech v OlomouciMyšlenka výstavby monumentálního pomníku vzešla od členů Klubu přátel Jugoslávie, který vznikl v Olomouci po první Bezručovy sady  - Jihoslovanské mauzoleumZdroj: DENÍK/Veronika Kolesárovásvětové válce, když Československo a Jugoslávie uzavřely spojeneckou smlouvu.
Neoklasicistní stavbu navrhl architekt olomoucký architekt Hubert Aust.
Na uměle navezeném pahorku stojí kaple s kopulí a síní se třemi řadami dórských sloupů.
Z chodníku k ní vede dvojramenné schodiště. Průčelí zdobí nápis v češtině a srbochorvatštině "Věrnost za věrnost, ljubav za ljubav".
Vniztřní prostor vyzdobyly malby světců v byzantském stylu.
Významnost místa spočívá v kryptě, ve které leží ve dřevěných malých rakvích ostatky jihoslovanských vojáků, kteří padli nebo zemřeli v olomouckých nemocnicích za první světové války, později sem byly převezeny ostatky i z jiných míst Moravy a Slezska, momentálně je jich tam uložených zhruba 1200.
S koncem první republiky začalo mauzoleum chátrat. Vandalové několikrát vypáčili vchod do krypty a vyhazovali z rakví ostatky vojáků. Pak byla krypta zazděna.
Poškozené jsou nyní i byzantské obrazy, fresky a reliéfy. Objekt se v posledních letech stal útočištěm lidí bez domova.