S největší pravděpodobností jde o Otu I. a jeho vnuka Otu III., kteří vládli Moravě. Aby to archeologové z Akademie věd věděli s jistotou, odvezli v úterý kosti do hlavního města k testům.

Ze stínu vystupují dva muži, pražští archeologové a vyráží ke skříňce. Každý ji bere z jedné strany. Nejspíš bude těžká, protože se pod její vahou prohýbají. Opatrně ji přemisťují a pokládají před modlitební lavice, hned vedle už je připravená papírová krabice, které je vyplněná pouze bublinkovou fólií. Archeologové otevírají víko, ozývá se tichý skřípot.

Jejich ruce se dychtivě vrhají na šedou látku, do které jsou kosti zabaleny. Rukavice nemají, prý není potřeba. Hned poté je bez skrupulí překládají do připravené krabice, ve které kosti poputují do Prahy k analýze.

Stav kostí nadočekávání dobrý

Z kostí ve skříňce by nešla postavit kompletní kostra, některé části chybí, jiné jsou naštípnuté, ale v celku je podle archeologa z Akademie věd Jana Frolíka jejich stav nad očekávání.

„Je to opravdu podivuhodné, vzhledem k tomu, že jsou staré skoro 900. let. To je dáno i tím, že byly omývány horkým vínem,“ říká Frolík.

Omývání horkým vínem

Celé stěhování zaujatě pozoruje i zástupce místního faráře Leoš Mlčák. Do klapavého zvuku, které kosti vydávají, když se jedna druhé dotknout, říká, že ve středověku to byl běžný způsob, jak uchovat kosti co nejdelší dobu.

„Byla to stará konzervační metoda, tehdy moc prostředků, jak to provést, nebylo. U nás se užívala zvláště proto, že se tak v Itálii omývali kosti svatých. V roce 1718, kdy byly znovu přemístěny, se dokonce zjistilo, že jsou v tak dobrém stavu, že je nemusí omývat znovu,“ nechává se slyšet Mlčák.

Pozůstatky pěti či šesti osob

Archeolog zrovna ze skřínky přendává kost, co vypadá jako násada od sekery. Je to prý obratel.

„Nejsme si úplně jistí, kolika lidem ostatky ve skříňce patří. Pravděpodobně by měla obsahovat kosti asi pěti, možná šesti Přemyslovců. Z toho nejspíše jsou čtyři muži a dvě ženy. K nim můžou být přimíchány i kosti dvou olomouckých biskupů,“ povídá za práce.

„Takhle zběžně můžu říct, že pět osob tam je určitě,“ dodává Frolík. Kdo jsou oni biskupové? Odpověď na otázku následuje vzápětí.

„Budou to ostatky opata Roberta, ten byl pro premonstráty významný. Obnovil klášter po vyplenění Kumánů. Druhá bude biskup Jan, který byl jeden z účastníků změny řehole, když sem kolem roku 1150 přišli premonstráti a nahradili benediktýni,“ odpovídá Mlčák poté, co je polovina kostí už nabalená v krabici.

Ukryté v sakristii

Kde však byly ostatky uložené před tím, než je našli? V sakristii.

Najít je nebylo moc složité.

„V historických pramenech se píše, že byly uloženy v sakristii. Nevědělo se ale, zda tam skutečně jsou a v jakém stavu,“ říká farář kostela Přemysl Hanák, zahalený v bílém rouchu.

Sakristie je umístěná za hlavním oltářem. Kolem stěn oválné místnůstky, kam se vejde sotva šest lidí, jsou postaveny skříně z tmavého dřeva. Malým okýnkem do prostoru proniká sluneční svit, ten vrhá na protější zeď stín svícnu. Právě zde, se našla truhla s ostatky.

„Byla zazděná za stěnou po pravé straně při vstupu do sakristie. Na dřevěném podkladu ve výklenku zdi byla mosazná deska. Psalo se na ní, že právě zde jsou Přemyslovci uloženi na věčný odpočinek. Takže jsme zeď vybourali a zjistili, že tam je malovaná skříňka. Potom jsme zeď takhle chtěli nechat, ale památkáři to zakázali,“ dodává farář.

Podívat se na převoz ostatků prvních Přemyslovců přijel i arcibiskup Jan Graubner. Ten není nalezením kostí překvapený.

„Objevili jsme jen to, co bylo schované. Kosti byly ukryté před vojáky, aby je nezničily. Bude krásné, když vědecké metody potvrdí to, co říkají písemnosti,“ doufá arcibiskup.

Několika měsíční analýza

Všechny ostatky už jsou naskládány v krabici, připraveny odjet. Až dorazí do hlavního města, tak je archeologové ve spolupráci s Národním muzeem budou analyzovat.

„Chceme zjistit počet jedinců, jejich pohlaví, dožitý věk a podle kostí i jejich fyzický stav, když ještě žili. Takže prvotním cílem je zjistit, zda je pravda to, co se o kostech předpokládá. Hádám, že to zabere několik měsíců,“ říká archeolog. Pokud budou odhady správné, následuje analýza DNA.

Ta může trvat několik dalších měsíců. Záleží na kvalitě, v jaké se zachovala.

„V současné době máme z pražského hradu ostatky sedmi osob, které jsou považovány za členy přemyslovského rodu. Jsme na stopě DNA u tří z nich. Pokud tady leží Ota I a Ota III a bude to sedět i v Praze, tak je to obrovský posun,“ podotýká Frolík.

„Potvrdí to rodové vazby s pražskými Přemyslovci, případně s uherskými princeznami, manželkami obou muž,“ přikyvuje souhlasně Mlčák.

Schránky s ostatky vystaví Olomoucké muzeum umění Malované skříňky, ve kterých archeologové našli nejspíše kosti Přemyslovců, se vystaví od 6. září do 7. října v olomouckém Muzeu umění. Nález z kostela sv. Štěpána bude součástí výstavy Zde se nacházíte. Ta vznikla při příležitosti udělení ceny European Heritage Label olomouckému muzeu. „Na výstavě budeme prezentovat všechny evropské objekty, které již cenu získaly, a plány na stavební úpravy Arcidiecézního muzea. Protože byl objev schránek neplánovaný a zrovna za chvíli otevřeme tuto výstavu, tak jsme se rozhodli do ní zahrnout i je,“ řekla Simona Jemelková, kurátorka olomouckého Muzea umění.
Schránky budou vystavené tak, jak je v kostele našly. Restaurace totiž nějakou dobu potrvá. Jak dlouho, to záleží na několika okolnostech. „Roli hrají samozřejmě peníze Finance a taky odborné průzkumech, které se na schránkách provedou. Záleží i na rozhodnutí o tom, jak se vůbec schránky restaurovat budou, popsala kurátorka.
Ostatky byly schované zdí sakristie olomouckého kostela sv. Štěpána u Hradiska. S největší pravděpodobností patří Otovy I. a jeho vnuku Otovy III. 

Kosti nebyly v kostele celou dobu. Několikrát se přesouvaly Přemyslovci byli po své smrti pohřbeni právě v kostele sv. Štěpána. Když ale husité kolem roku 1434 obsadili klášter a Hradisko, musely se ostatky přenést do olomoucké katedrály. Zpět do hradiska se vrátily až za opata Leogardia, bez mála o 200 let později, a to do krypty dnes již neexistující kaple Panny Marie Sněžné. Během třicetileté války v první polovině 17. století se k nim ale dostali Švédi, ti je rozházeli a promíchali. Až v roce 1650 je posbíral opat Schinali a 25 let později se pro kosti postavilo mauzoleum v kapli svatého kříže. S příchodem nového vkusu a módy se v roce 1718 ostatky dostaly nového mauzolea, tentokrát v italském stylu. Do sakristie, odkud je archeologové vynesli, se přesunuly až kolem roku 1784. Podle Mlčáka to bylo ale až poté, co se klášter začal předělávat na vojenskou nemocnici. 

Ota I. Když přemyslovský kníže Břetislav I. cítil, že přichází jeho poslední hodina, nařídil v roce 1055, jak bude po jeho smrti v zemi rozdělená moc. Nejstarší syn Spytihněv podle tradice získal nejvyšší moc ve státě, jeho bratři se stali správci Moravy. Právě Ota spolu s bratrem Konrádem dostali na starost západní Moravu, jejich bratr Vratislav spravoval východní půlku, včetně Olomouce. Spytihněv však otcovo přání i rozkaz v jednom nerespektoval a své bratry na Moravě zajal a odvedl je do Čech. A tak se stalo, že Ota místo správy země vládl kuchařům a pekařům. Spytihněv ale záhy zemřel a na jeho místo nastoupil Vratislav, který Otovi věnoval Olomouc a Konrádovi naopak západ Moravy. Ota se svou ženou Eufemií, uherskou kněžnou, založil dynastii moravských Přemyslovců, měli spolu tři děti. Dceru Bohuslavu a staršího syna Svatopluka. Mladší syn zdědil jméno po otci. Za jeho vlády vznikl 5. března 1078 benediktinský klášter sv. Štěpána, které se od 12. století nazývá Hradisko. Byl to první pokus o listinu v českém státě. Klášter sice stál v dřevěné podobě už o rok dříve, ale olomoucký biskup Jan jej vysvětil až rok poté. O něco dříve založil Ota i olomoucké biskupství. To získalo v roce 1063 působnost nad celou Moravou. Ota I. se narodil v roce 1045 a zemřel v roce 1087. Po jeho smrti Vratislav II z Olomouce vyhnal jeho ženu i syny. 

Ota III.  Ota III. Se narodil v roce 1122, po smrti svého otce v bitvě u Chlumce ho ve čtyř letech odvezli do Ruska, kde strávil velkou část svého života. Zde se nejspíše oženil s ruskou kněžnou Durancií, s kterou měl celkem šest dětí. Před rokem 1140 ho zpět do domoviny povolal Vladislav II. a posadil ho na olomoucký otcovský stolec. Po váhání se nakonec přidal k opozici proti němu. Vladislav ale odboj porazil a vpadl na Moravu. Poté se ale strany sporu usmířili. Ota dokonce s Vratislavem začal spolupracovat. Účastnil se s bím druhé křížové výpravy i tažení do Polska či Itálie. Zemřel 12. května 1160, poté si Vladislav zabral Olomouc pod sebe. Měl Durancií šest dětí. 

Autor: Tomáš Siřinek