V tamní piaristické koleji nabyl základy vědění například Jan Evangelista Purkyně, biolog a spoluzakladatel cytologie.

Dnes klášter připomíná torzo zdiva a několik podstavců bez soch. Jedna se dochovala a k vidění je v Kroměříži.

„Piaristé působili ve Staré Vodě 232 let. V minulých letech jsme se společně se skauty snažili zachránit kus zdi, který byl zarostlý náletovými dřevinami. Skauti také vykopali podstavce soch, které se postavily a turisté si je mohou prohlédnout,“ popisoval Jindřich Machala, předseda Okrašlovacího spolku Lubavia.

Sochy byly ukradeny, ale jedna se zachránila a doputovala do Kroměříže, kde si ji mohou zájemci prohlédnout v zahradě kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Spolek, který se stará společně se skauty o poutní kostel svaté Anny ve Staré Vodě i nedalekou Královskou studánku, nyní usiluje o to, aby byl areál piaristického kláštera prohlášen kulturní památkou.

Stará Voda ožila Svatoanenskou poutí, světil se i nový zvon pro kostel ve Městě Libavá
Stará Voda ožila Svatoanenskou poutí, světil se i nový zvon pro Město Libavá
Náměstí ve Městě Libavá (Stadt Liebau)
Němci se chtějí vrátit domů na Libavou, jako popel. Jaký byl jejich odsun?
Ludmilla Stecher, rodačka ze Staré Vody na Libavsku, v 16 letech vysídlená do Německa
Němka na místě rodného domu na Libavé: Srdce mi bije dvakrát tolik