V tamní piaristické koleji nabyl základy vědění například Jan Evangelista Purkyně, biolog a spoluzakladatel cytologie.

Dnes klášter připomíná torzo zdiva a několik podstavců bez soch. Jedna se dochovala a k vidění je v Kroměříži.

„Piaristé působili ve Staré Vodě 232 let. V minulých letech jsme se společně se skauty snažili zachránit kus zdi, který byl zarostlý náletovými dřevinami. Skauti také vykopali podstavce soch, které se postavily a turisté si je mohou prohlédnout,“ popisoval Jindřich Machala, předseda Okrašlovacího spolku Lubavia.

Sochy byly ukradeny, ale jedna se zachránila a doputovala do Kroměříže, kde si ji mohou zájemci prohlédnout v zahradě kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Spolek, který se stará společně se skauty o poutní kostel svaté Anny ve Staré Vodě i nedalekou Královskou studánku, nyní usiluje o to, aby byl areál piaristického kláštera prohlášen kulturní památkou.