Obec zchátralý areál odkoupila a ve spolupráci s architekty postupně vytváří jeho obsah a celkovou podobu.

Dva hektary v centru Dolan, které nyní musejí lidé obcházet, propojí s okolními ulicemi a části brownfieldu vdechnou nový život. Projekt by měl být na stole v příštím roce.

Obec se při vytváření koncepce řešení rozhodla pro spolupráci s brněnskou fakultou architektury.

Pedagogům předestřela představy o využití dvouhektarového areálu uprostřed obce. Od budoucích architektů očekávala podnětné návrhy, které by z hrubého zadání vycházely.

Zachovat některé budovy

Celkem nakonec obdržela sedm návrhů, které studenti odprezentovali veřejnosti v sokolovně a do minulého týdne byly ke zhlédnutí v budově obecního úřadu.

„Okruh jsme zúžili na tři a pracovní výbor zastupitelstva nyní udělá jakýsi sumář a vytvoříme studii pro projektové řešení areálu v návaznosti na související území,“ informoval starosta Dolan Rudolf Pečinka.

Právě smysluplné propojení nyní uzavřeného areálu s okolím, jeho zapojení do stávajícího území, aby se do budoucna stal přirozenou součástí života obce, je pro obec klíčové.

V samotném areálu by pak obec chtěla zachovat některé budovy.

Nyní chce nadiktovat podmínky, z nichž by mělo vycházet příští zastupitelstvo a spolupracovat na realizaci s investory.

Žádná výroba!

V dolní části stávajícího brownfieldu se rýsuje polyfunkční centrum.

„Posunuli bychom se ze 70.let minulého století do století 21., nabídli důstojné prostory knihovně, vytvořili koncertní sál, lidé by zde mohli mít svatby a rodinné sešlosti,“ nastínil starosta.

Další nemovitosti, původně administrativní a výrobní budova, by měly sloužit jako zázemí pro služby, podnikání a kanceláře.

„Žádná výroba! S tou se v areálu nepočítá. Jde o území uprostřed obce,“ ujistil Pečinka.

Na dvou hektarech by obec naopak chtěla dům pro seniory. Naplánovat chce i místo pro výstavbu řadových rodinných domů či startovací byty.

„To ještě budeme řešit. Půjde o komerční záležitost, obec by byty nestavěla ani nepronajímala,“ vysvětlil starosta.

Bude se opět vařit pivo?

Zastupitele zaujala také možnost využití stávajícího sklepení. Jde o objekt, v němž byl za Rakouska-Uherska pivovar a nabízí se zde myšlenka jeho obnovení v dnešní moderní podobě.

„Obec by nevařila pivo, ale nastínila využití. Byla by to parketa soukromého subjektu,“ upřesnil.

Za úvahu stojí podle starosty i další návrh z pera budoucích architektů, a to výstavba sportovní haly.

„Tělocvična v základní škole je využita na maximum. Je velký hlad po zázemí pro sportování. Nápad budeme ještě posuzovat,“ sdělil Pečinka.

Haly slouží jako sklady

O budoucnost lokality se místní zajímají. Sami předložili vlastní nápady a když přijeli studenti prezentovat návrhy řešení brownfieldu, dorazila do sokolovny více než stovka občanů.

„Pokud tam budou služby, odpočinková zóna, případně bydlení pro seniory, bude to skvělé. Sama bych uvažovala, že bych se do nového centra služeb přestěhovala,“ reagovala již dříve květinářka Anna Doláková. „Navíc se počítá s propojením sousedních částí obce. Těším se,“ usmála se podnikatelka.

Dolany odkoupily areál likérky před třemi lety v dražbě. Obec za něj dala 13,6 milionu korun.

Haly jsou nyní pronajaty a slouží jako skladovací prostory. Obec provoz nestojí nic.

„Byla to investice do budoucnosti. Nechtěli jsme, aby areál získal někdo, kdo by měl s touto klíčovou lokalitou úmysly v rozporu s představami obce,“ připomněl starosta.

Gold Cock z Vizovic

Likérka Dolany patřila olomouckému Seliku a spadala pod skupinu Milo Holding.

Společnost v roce 2003 skončila v konkurzu.

Ještě před tím prodala výrobu slavné whisky a dalších regionálních lihovin.

Jediná tuzemská whisky Gold Cock však nezmizela.

Destilát začala nabízet společnost Rudolf Jelínek z Vizovic, která získala ochrannou známku i cennou recepturu.