Matičky, Ježíškovy matičky, Vynášení Panbučka představují lidovou velikonoční slavnost známou v minulosti na velké části Hané. Slavnost symbolizuje ukřižování Ježíše Krista a oslavu jeho vzkříšení. Tradice probíhá na Bílou sobotu a velikonoční neděli. Jednotlivé vesnice nebo jejich části reprezentují páry dospívající mládeže („Matičky“ nebo „Družičky“ a „Mládenci“) ve speciálním slavnostním oblečení s nazdobenými liturgickými předměty, především křížem.

V Bohuňovicích po slavnostním sobotním obřadu v kostele dívky převezmou od pana faráře za symbolických 30 stříbrných kříž, který v čele průvodu doprovázeného hudbou donesou do své vesnice na určené místo. Zde kříž nazdobí a odtud jej následující den opět v průvodu po krátkém občerstvení přítomných nesou do kostela, kde ho předají faráři. Následuje slavnostní božíhodová mše a návrat zpět do vesnice, kde je průvod zakončen dalším občerstvením pro přítomné a hudbou.

Zdroj: Věra Cenklová