„Samozřejmě se nyní často objevují hovory s touto tematikou. Volají nám nejen děti, ale také rodiče, kteří nevědí, jak reagovat na špatné známky, a ptají se, jak postupovat,“ uvedl vedoucí olomoucké linky důvěry Jiří Smejkal.

„Důležitá je hlavně prevence. Pokud byla zanedbána, je už pozdě na to dítě trestat. Snažíme se rodičům poradit, co mají udělat v dalším pololetí pro to, aby se situace neopakovala znovu na konci roku,“ řekl Smejkal.

Dětem pak odborníci radí, aby v případě obav z reakcí rodičů na špatné známky zachovaly chladnou hlavu. „Doporučujeme jim, aby si s rodiči promluvily ještě před vysvědčením. Pokud mají opravdu strach, měly by se obrátit na někoho z rodiny, ke komu cítí největší důvěru, a požádat jej o pomoc,“ řekl Smejkal.

Problém strachu z vysvědčení nejčastěji vzniká tak, že se rodiče o výsledky svých dětí začnou zajímat na poslední chvíli a domáhají se rychlé nápravy.

„Někteří přijdou těsně před koncem pololetí a chtějí vylepšit známku o jeden nebo o dva stupně, což samozřejmě není možné. Takovým rodičům se snažím vysvětlit, že se měli o výsledky svých dětí zajímat dřív a spolupracovat. Také s dětmi si průběžně povídáme o tom, že škola není o nahánění známek na pololetní vysvědčení,“ uvedl učitel Milan Vráblík.

Odborník: Nepřeceňujme význam známek


Psychologa Lubomíra Smékala z Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje jsme se zeptali na téma vysvědčení.

Rozhovor


Jakých chyb se dopouštějí rodiče, když děti přinesou špatné známky?

Současná atmosféra ve společnosti je nasměrovaná na výkon. Od dětství jsme vedeni k tomu, abychom dosáhli co nejlepšího kvantitativního výsledku. Začíná to bohužel už ve škole. Proto většina učitelů i rodičů klade velký důraz na známku.

Podle vás tedy rodiče i učitelé důležitost známek přeceňují?

Známka je velmi orientační a subjektivní prostředek hodnocení. Vypovídá o velmi úzkém okruhu věcí. Kantoři u nás většinou nejsou schopni hodnotit jiným způsobem než známkou. Je dobře, že se do školství zavádí i různé formy slovního hodnocení, byť velmi zvolna.

Jak by měl postupovat učitel v případě neprospívajícího dítěte se špatným rodinným zázemím?


Pokud učitel rodiče zná a předpokládá u nich nepřiměřenou reakci, měl by s hodnocením zacházet velmi opatrně a tyto faktory zohlednit.

Jak mají postupovat rodiče, když dítě přinese špatné vysvědčení?

Samozřejmě se na to musí zareagovat. Je třeba si říci, co je špatně, ale hlavně tam musí být snaha o řešení. Je potřeba se pobavit hlavně o tom, co s tím dělat dál. Někteří rodiče jen dítě potrestají a sdělí mu, že není k ničemu. To je naprosto destruktivní přístup, který nikam nevede. Dítě musí mít pozitivní motivaci. Rodiče by mu měli vysvětlit, že učení nemusí být jen nudná záležitost, ale může mu být prospěšné i v tom, co ho baví.

 

Karel Páral