Představuje nejstarší fotografii města Olomouce i vzácnou kolekci historických snímků, které byly před více než šedesáti lety vyzvednuty ze střešní makovice radniční věže.

Podnětem k uspořádání výstavy byl nález amatérského badatele Petra Hofmana. Ten v květnu 2022 objevil na webových stránkách muzea Getty digitalizovaný snímek olomoucké Merkurovy kašny a dnešní ulice 8. května.

„Fotografie, jejímž autorem je cestující německý fotograf Jakob Höflinger, pochází z let 1853 až 1856. Za nejstarší fotografie Olomouce přitom dosud byly považovány snímky berlínského fotografa Hermanna Haubenreissera pořízené v září 1860,“ sdělila kurátorka výstavy Hana Jakůbková.

Nejstarší snímek Olomouce. Pohled na Merkurovu kašnu a do tehdejší České ulice (nyní ulice 8. května). Expozice historických fotografií Olomouce ve Vlastivědném muzeuNejstarší snímek Olomouce. Pohled na Merkurovu kašnu a do tehdejší České ulice (nyní ulice 8. května). Expozice historických fotografií Olomouce ve Vlastivědném muzeuZdroj: Deník/Magda Vránová

Zajímavosti o nejstarší známé fotografii města Olomouc:

Olomoucký badatel Petr Hofman snímek objevil 22. května 2022 v digitalizovaných fondech J. Paul Getty Museum v Los Angeles. Fotografie vznikla v zimě 1853 až 1854 nebo 1855 až 1856, autorem je cestující německý fotograf Jacob Höflinger. Oproti původní fotografii je dnes Merkurova kašna o něco posunuta, původně více zasahovala do prostoru ulice 8. května. Její poloha později byla upravena s ohledem na dopravní vytížení místa. Proti poškození mrazem bývaly kašny v minulém století na zimu obloženy chlévskou mrvou a obestavěny dřevěným bedněním. Teplo vznikající při rozkladu hnoje bylo zadržováno a přívod vody tak byl chráněn proti zamrznutí.

Snímky Hermanna Haubenreissera tehdy byly zhotoveny na objednávku u příležitosti opravy střechy radniční věže a společně s dalšími upomínkovými předměty uloženy do střešní makovice. Vyzvednuty a uloženy v muzejním depozitáři byly až v roce 1961.

Olomoucký Prior v roce 2008
Starý olomoucký Prior. Jak se zrodil a jak zmizel

Kouzlo starých časů na návštěvníky dýchne také z originálních fotografií ateliéru A. Pichler & spol. K vidění jsou rovněž vizitkové fotografie z produkce místních ateliérů a dobové fotografické potřeby pro vyvolávání snímků.

Srovnávací snímky na dotykové obrazovce

Na své si na výstavě přijdou také rodiny s dětmi. Na dotykové obrazovce mohou porovnávat historické snímky města se současnými fotografiemi.

„Ty jsme se snažili s našim muzejním fotografem Pavlem Rozsívalem nafotit ze stejných míst jako fotografové v 19. století. Najít ta pravá místa a dostat se do těch správných oken nebylo vždy jednoduché, použili jsme i žebřík,“ popsala kurátorka Hana Jakůbková.

Demolice hotelu Družba před olomouckým vlakovým nádražím, březen 1982
Takto zmizel slavný hotel před olomouckým nádražím. Kde bývaly další?

Atraktivním zpestřením je také speciální fotokoutek, kde si návštěvníci mohou obléknout dobové kostýmy zapůjčené Moravským divadlem Olomouc a udělat si originální fotografie.

Expozice je přístupná až do konce března.