Šest desítek autentických fotografií na dvanácti panelech zachycuje průběh okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v Olomouci před padesáti lety.

Expozici uspořádal historik Miloslav Čermák a v centru Olomouce bude do 21. srpna.

„Jedná se v podstatě o ilegální fotografie, které jsem v následné době normalizace dvacet let schovával. Na veřejnost se dostaly až po sametové revoluci,“ uvedl historik a autor výstavy.

Spolu s Čermákem pořídil snímky i tehdejší fotograf Vlastivědného ústavu, dnes Vlastivědného muzea, Jaroslav Juryšek, ale i další neznámí autoři.

Problematice okupace z roku 1968 se Čermák věnoval od samého počátku.

Sborník statí a dokumentů, který uspořádal v roce 1969, vyšel až v roce 1990 pod názvem Sedm olomouckých dnů roku 1968.

Další publikace pojmenovaná Olomouc v roce 1968 je tři roky stará a poslední kusy jsou nyní v prodeji v informačním centru v podloubí radnice. V knize jsou rovněž publikovány všechny vystavené fotografie.

Dokumenty a archiválie, které historik Miloslav Čermák uchoval, jsou nyní shromážděny ve Státním okresním archivu v Olomouci.