Vyzdobený vůz tažený dvojspřežím krásných grošovaných klisen Montanou a Atlantou budil pozdvižení v okolí Prostějova.

"Jezdíme už skoro třicet let. Původně jsme jezdili jen po Kralicích, rok od roku ale rozšiřujeme záběr. Letos máme v plánu zajet až do Domamyslic," informoval šéf Klasu Zdeněk Pospíšilík.

Velikonoční pondělí berou Hanáci s velkou vážností. Urostlí chasníci vystrojení v hanáckých krojích a vyzbrojení ručně pletenými pomlázkami nenechávají po cestě žádnou sukni na pokoji.

"Výsadek," zazní povel a z vozu vyskočí několik chlapů a zamíří k procházející dívčině.

První oficiální zastávkou je pak příbytek Vendulky.

"Tam začínáme pravidelně," zazní z chumlu Hanáků a už to jede. Paní domácí samozřejmě v kroji otevírá s úsměvem a pranic jí nevadí, že jí vyhrnou i zdobenou sukni. "Tak pojďte dál," s úsměvem zve mrskutníky Vendulka.

Dvacetihlavá parta se nahrne do kuchyně, kde je prostřený stůl a voní domácí pálenka. Štědré hostitelce chlapi zazpívají a zahrají hanácké písně a pokračují dál.

"V kolik skončíme? To nikdo neví, počítám ale, že tak do pěti bychom mohli být zpátky v Kralicích," zamyslí se jeden z Hanáků.

"Počítám, že dnes najedeme okolo třiceti kilometrů. Z Kralic to vezmeme na Vrahovice, projedeme Prostějov a skončíme v Domamyslicích. Kobylky jsou bílé šimly," informuje kočí veselého povozu Rostislav Zich.