Ze sázení nového stromořadí mezi Jeremenkovou a Březinovou ulicí tak zatím sešlo. K nalezeným kabelům se totiž nikdo ze správců infrastruktury nehlásí a tak město bude hledat vlastníka. Koncepce na obnovu zeleně počítá v první variantě s výsadbou stromů do terénu a v druhé se zelení v nádobách.

„Teď ale potřebujeme vypátrat vlastníky nalezených sítí. Pokud by to byly odpojené nefunkční kabely, donutíme vlastníka, aby je na své vlastní náklady rychle odstranil. V takovém případě by výsadba mohla pokračovat. Pokud se to ale zavčas nepodaří, musíme sázení stromů odložit na jaro,“ vysvětlila vedoucí oddělení městské zeleně Jitka Štěpánková.

V Olomouci se zahradníci se správci infrastruktury snaží dohodnout na možnosti sázení zeleně i v ochranných pásmech inženýrských sítí. Nabízí se možnost využití speciálních fólií a substrátů, které dokáží usměrnit růst kořenového systému stromů tak, aby neohrožoval sítě. Díky tomuto postupu by pak město mohlo sázet zeleň i v ochranném pásmu infrastruktury.