Olověné vodovodní trubky jsou především v domech z třicátých až padesátých let minulého století. Škodlivé látky se přitom uvolňují i z olověných pocínovaných trubek. Odborníci majitelům domů vzkazují, ať využijí nabízené státní peníze.

„V loňském roce jsme vyřizovali pouze tři žádosti, což je opravdu málo. Škoda že lidé možnosti nevyužijí. Přitom takových domů není jen v Olomouci málo a zanedbatelné nejsou ani náklady na výměnu olověných rozvodů v nich,“ uvedl Martin Halata, zástupce ředitele Zdravotního ústavu v Olomouci.

Zájem v regionu se trochu zvýšil poté, co o dotaci informoval v médiích. „Letos mám zatím deset žádostí, ale to je pořád málo. Například do Prahy šlo loni pětasedmdesát procent vyčleněných peněz. Tady spousta majitelů domů vůbec netuší, že mají olověné rozvody. Další jsou zase přesvědčeni, že když jsou pocínované, tak problém nemají. Jenže i z většiny těchto rozvodů se olovo uvolňuje,“ podotkl Halata.

Většinou se jedná o domy postavené v době mezi světovými válkami. V Olomouci jde například o lokality v Hodolanech, Masarykově ulici, na třídě Míru i jinde.

„Olověné rozvody jsme měnili před pěti lety a rekonstrukci jsme zaplatili z fondu určeného na opravy. O možnosti získat dotaci jsme nevěděli. Škoda, mohli jsme rychleji ušetřit na novou fasádu,“ reagovala spolumajitelka bytového domu na třídě Spojenců.

Jak majitelé prověří, zda mají vodovodní trubky z olova? „Sondou to zjistíme za dvě stě korun. A pokud se ukáže, že olověné jsou, provedeme důkladný monitoring, který je nezbytný k podání žádosti o dotaci. Náklady se žadatelům vrátí v podobě dotace,“ uvedl Halata.

Zatím nezaznamenal případ, kdy by majitel s prokazatelně olověnými rozvody dotaci nezískal. Příspěvek od ministerstva pro místní rozvoj může dosáhnout až dvacet tisíc korun na jeden byt v domě. „Například vloni jeden dům v Olomouci získal tři sta tisíc korun,“ pobízel Halata.

Do roku 2001 byl limit pro obsah olova v pitné vodě 50 mikrogramů na litr. Nyní už platí přísnější norma 25 mikrogramů na litr, přičemž od roku 2013 musí podle směrnice Evropské unie poklesnout na 10 mikrogramů. Důvodem jsou nové toxikologické poznatky o působení olova, především na vývoj mozku u dětí.

Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná dnes, poslední ty mohou zájemci doručit 31. března. Veškeré podmínky najdou lidé na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz, v části Bytová politika - Programy/dotace). K žádosti je rovněž potřeba dodat výsledek monitoringu olova v budově.

Nebezpečí ve starých vodovodech


Olovo v pitné vodě je nebezpečné především pro děti a jejich vyvíjející se nervový systém. V pitné vodě z vodáren není prakticky přítomno, ale jeho obsah může zvýšit olověné potrubí, které bývá ve starých domech.
Obsah olova lze snížit třeba odpouštěním vody, ale nejjistější je nevyhovující rozvody vyměnit za nové, nezávadné.
V České republice existuje národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který uskutečňuje ministerstvo pro místní rozvoj a ročně na něj vyčlení asi 20 milionů korun. Majitelé mohou získat až dvacet tisíc korun na jeden byt.

Zdroj: www.mmr.cz