Ulice je v místě křížení s Finskou ulicí pro veškerou dopravu s výjimkou vozidel stavby neprůjezdná. Důvodem je výměna vratného potrubí, práce mají být hotové v polovině července.