Středeční historická hádanka

Bývalo tu nízké stavení se šindelovou střechou, kde se v tehdy německé Olomouci čepovalo německé pivo. Zárukou jeho prosperity byly hlavně dobytčí trhy, které se odbývaly v těsné blízkosti.

Ještě větší výjimečnost ale měl po josefínských reformách zřízením hřbitova pro farnosti u sv. Mořice a sv. Michala na druhé straně ulice.

Po roce 1852, kdy byl zrušen hřbitov Na Špici, se hřbitov rozšířením i pro potřeby metropolitní fary sv. Václava stal centrálním olomouckým pohřebištěm.

Úpadek hostince nastal s příchodem nového století. Po výstavbě nové tržnice na dobytek u Pavloviček se odtud odstěhovaly trhy a zřízením nového komunálního hřbitova v Neředíně se tady přestalo také pohřbívat.

Pozemky hřbitova koupilo město a v roce 1928 je připojilo k městským sadům.

Hostinec ale i tyto změny přežil. V roce 1906 byl původní objekt stržen a na jeho místě vyrostla novostavba s velkým sálem v poschodí. Nabízel nejen služby pohostinství, ale také hotelové, někdy i jen tak „na hodinku“. Tak přežil i druhou světovou válku.

Brzy po válce získal objekt tehdejší národní podnik Sigma–pumpy a v letech 1947–48 hostinec radikálně přestavěl na palác svého ředitelství.

Po jeho zrušení dostala budovu Krajská hygienická stanice, která tu sídlí dodnes.

Správně odpověděl jako třetí Bedřich Giesel z Třebčína, který si může do příštího pátku vyzvednout v sekretariátu Olomouckého deníku odměnu sto korun. (jip)