Středeční historická hádanka

Na základě dohody byla v krátké době rozvinuta široká spolupráce mezi Arcibiskupstvím olomouckým, které poskytlo nové organizaci historickou budovu olomouckého kapitulního děkanství a větší díl vystavených předmětů, a Muzeem umění Olomouc, které převzalo péči o památkovou rekonstrukci objektu, odbornou správu a restaurování sbírek a přípravu expozice.

Bývalá rezidence olomouckých kapitulních děkanů vznikla postupným spojováním několika samostatných objektů: gotického Nového hrádku s okrouhlou obrannou věží (dnes kaplí sv. Barbory) na východě, kapitulního děkanství na západě a purkrabství uprostřed areálu.

Vpravo je vidět kaple sv. Anny, kterou tvoří raně gotická stavba původně zasvěcená sv. Janu Křtiteli, již postavila po roce 1268 dómská stavební huť.

Někdy mezi lety 1306 – 1349 byla přestavěna pro vzácný přemyslovský relikviář - „paži sv. Anny“, jenž olomoucká kapitula získala po zavraždění krále Václava III. roku 1306 v Olomouci.

Správně odpověděla jako třetí Astrid Tomešková z Olomouce, která si může do příštího pátku vyzvednout v sekretariátu Olomouckého deníku odměnu sto korun.