Vlivem nestálých klimatických podmínek došlo k pohybu podloží tramvajových kolejí a k náhlé změně geometrické polohy koleje tramvajové trati.

Kvůli zajištění bezpečnosti drážního provozu je rychlost v ulici 8. května v obou směrech dočasně snížená.

Tramvaje budou místem projíždět sníženou pětikilometrovou rychlostí v následujících dvou týdnech.

„Oprava zmíněné části tratě bude provedena v termínu od 9. do 11. března za úplné výluky tramvajové dopravy přes centrum,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Martina Krčová.

Technický stav kolejí a provozuschopnost tramvajové tratě pak bude znovu vyhodnocena. Pokud bude vše v pořádku, vrátí se rychlost tramvají do původního stavu.