Při výzkumu na bývalém hřbitově předcházejícího přestavbě pavilonu čekají, že kromě kosterních pozůstatků najdou i stopy středověké a raně novověké zástavby.

„Výzkum probíhá na místě civilního katolického hřbitova, založeného 1784 a fungujícího do roku 1901. Civilní katolický hřbitov na jihozápadní straně sousedil s vojenským hřbitovem, součástí areálu v jeho severovýchodní části dále pak byly od roku 1857 evangelický a od roku 1867 židovský hřbitov," uvedl ředitel společnosti Archaia Olomouc Peter Kováčik.

Archeologové proto s jistotou očekávají, že najdou kosterní pozůstatky.

„Tyto soubory budou nejcennějším nálezem, který nám umožní průzkum reprezentativního vzorku někdejší populace města Olomouc," sdělil za společnost Archaia Kováčik.

„Kromě toho jsou zde nálezy zbytků dobového oblečení a jeho součástí a samozřejmě devocionálie jako růžence, křížky, škapulíře, svaté obrázky," dodal ředitel.

Zajímavý by pak podle něj měl být i výzkum starší historické zástavby z období pozdního středověku a raného novověku, jejíž pozůstatky zachytili archeologové pomocí zjišťovacích sond.

Výzkum zahájila Archaia počátkem srpna a trvat by měl do konce října.

„Kromě termínu zahájení stavebních prací nás limituje i nástup podzimních děšťů, nicméně vzhledem k ideální době výzkumu během školních prázdnin postupují práce celkem dopředu," zhodnotil Peter Kováčik.

Rekonstrukci pavilonu A by město chtělo mít hotovou do konce května příštího roku a dostavbu pavilonu a komunikací do prosince 2013. Cena přestavby je zhruba tři sta milionů korun.