Superobjev zhruba ze 12. století nejspíše pomůže nahlédnout hlouběji do dějin Olomouce ještě před založením města.

Skutečný význam však odborníci budově teprve přiřknou po dalším bádání. Musí zjistit, zda šlo o kostel či obytnou stavbu.

Při průzkumu na Dolním náměstí už archeologové odkryli základy kaple svaté Markéty z 15. století. Zároveň však měli několik indicií, že dlažba Dolního náměstí halí mnohem starší stavbu.

Už při předchozím průzkumu v 90. letech odborníci zjistili, že pod povrchem leží kostrové pohřebiště z 11. a 12. století. Navíc našli i ozdobnou část sloupu ze stejného období. Vše tedy naznačovalo, že by se pod zemí mohla skrývat i románská budova.

Zeď ze 12. století

Před týdnem se archeologům podařilo na ni narazit.

„Bylo to naše vytoužené přání. Našli jsme základy kamenné zděné románské stavby. Konkrétně její jihozápadní roh. Pochází ze 12. století, zanikla zhruba v první polovině 13. století. Na místě tedy stála ještě před založením města,“ popsal vedoucí archeologického výzkumu Richard Zatloukal.

Na románský původ ukazuje tvar i skladba zdiva. Základy jsou zhruba v hloubce jednoho a půl metru pod povrchem náměstí.

„Jde nejspíše o podzemní část objektu,“ objasnil Zatloukal.

Podrobnější informace, jakou měla budova funkci a jak vypadal její půdorys, zatím experti nemají. Zda jde o církevní či světskou stavbu, také není ještě jasné.

„Zatím toho nemůžeme moc říct. Ještě půjdeme do hloubky a budeme se ji snažit co nejvíce odkrýt. Odhalíme však hlavně její podzemní část. Jsme ve střední Evropě, takže nemůžeme čekat objevy jako ve středomořské oblasti,“ podotkl archeolog.

Oprava Dolního náměstí v bodech

– první týden v září začal archeologický průzkum, který potrvá až do jarních měsíců 2012
– v lednu 2012 se sejdou zástupci města a stavebních firem s lidmi, kteří na Dolním náměstí žijí, aby jim osvětlili, jak budou práce na opravě náměstí probíhat
– na jaře začnou opravy náměstí od Kateřinské ulice
– Dolní námětí by mělo být opravené do června 2013 kvůli dotacím z Evropské unie, které určují nejzazší termín dokončení projektu
– oprava bude stát se vším všudy 128 milionů korun, přes 80 procent zaplatí EU
– náměstí bude předlážděné, získá zeleň, nové osvětlení i mobiliář, změní se koncepce parkování (luc)

Je to kostel nebo dům?

Odborníci by chtěli hlavně získat půdorys objektu, aby mohli určit, zda šlo o církevní budovu či o obytnou stavbu.

Jednoduchý čtvercový půdorys by naznačil, že šlo o dům, složitější tvar, že jde o kostel.

„Románský dům už jsme v Olomouci našli. Byl pod Priorem. Máme jej uchovaný v depozitáři. Více písemných pramenů z této doby máme o kostelech. Z archeologických výzkumů je však potvrzený ve městě pouze jeden. Zatím je to tedy jedna jedna. Uvidíme, co se nám podaří najít,“ poznamenal Zatloukal.

Obě varianty by prohloubily poznání dějin Olomouce ještě před založením města. Není k nim totiž mnoho písemných pramenů. Objev je tak pro archeology a historiky velmi důležitý.

„Skutečný význam odhalíme až odkryjeme půdorys stavby. Nicméně už teď je objev mimořádný. Románské stavby světského i církevního charakteru jsou výjimečné,“ vysvětlil Pavel Šlézar, šéf odboru archeologie Národního památkového ústavu v Olomouci.

Archeologický průzkum začal na Dolním náměstí v září. Dosud se podařilo odborníkům potvrdit existenci kaple svaté Markéty z 15. století. Našli také její základy. Nyní se snaží odkrýt její půdorys.