Letos zavedená pravidla pro majitele psů nahradila ta původní z roku 2005.

Zcela volný pohyb čtyřnohých mazlíčků na veřejných prostranstvích v Olomouci již možný není, bez ohledu na plemeno psa nebo výběr místa.

Pes v Olomouci musí být nyní vždy buď uvázaný na vodítku, nebo jít se svým pánem "na volno", ale s nasazeným náhubkem. Na některých místech pak oboje.

„Brali jsme v potaz i to, že v Olomouci už nemáme k dispozici žádné vhodné městské pozemky, na kterých by bylo možné stanovit zóny volného výběhu psů,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek (ANO) s tím, že zatížení pozemků jiných vlastníků nepovažují zastupitelé za vhodné.

„V souladu s legislativou na ochranu zvířat jsme nechtěli vyhláškou nařizovat, aby na celém území města musel být pes na vodítku,“ dodal primátor.

Nově tak musí být uvázán každý pes, který nemá nasazený náhubek.

Pokud náhubek má, může se pohybovat na volno, ale jen pod stálým dohledem doprovázející osoby.

Výjimka platí v městských parcích, na značených cyklostezkách a v městské památkové rezervaci. Všude tam se mohou pohybovat pouze psi uvázaní na vodítko.

Strážníci budou rovněž kontrolovat dodržování zákazu vstupu se psy na dětská a sportovní hřiště nebo pískoviště a odstraňování exkrementů během venčení.

Průběžný úklid u stánků

V červenci 2020 začala platit také vyhláška stanovující podmínky pro udržování čistoty všech veřejných prostranství včetně městského mobiliáře.

Dokument je rozdělen na dvě zásadní části. První například upravuje závazky pro provozovatele stánků rychlého občerstvení, na které se nově vztahuje povinnost zajistit průběžný úklid v rámci své provozovny s možností konzumace jídla venku.

Organizátoři kulturních či sportovních akcí musejí zabezpečit sběrné nádoby na odpad a také zajistit úklid ulice či veřejného prostranství, kde se akce konala.

Mezi další regulace patří zákaz pokládání krmiva pro ptactvo a zvířata na veřejném prostranství nebo zákaz umisťování reklamy mimo plochy určené k tomuto účelu.

Negrilovat a nevjíždět na kole

Druhá část vyhlášky se zaměřuje na ochranu veřejné zeleně. Na takových plochách je zakázáno nocovat, grilovat, rozdělávat oheň nebo na ně vjíždět na kole, koloběžce i kolečkových bruslích. A samozřejmě motorovými vozidly.

„Vyhláška pamatuje i na zákaz parkování aut na plochách veřejné zeleně, což je bohužel nešvar, který je v ulicích města stále častěji vidět,“ uvedl náměstek primátora Otakar Bačák.

Některé stromy, keře a travnaté plochy v Olomouci podléhají režimu ochrany o státní památkové péči.

„Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady jsou kulturními památkami zapsanými v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. ASO park a park pod dómem jsou součástí památkově chráněného území,“ upozornila vedoucí oddělení městské zeleně magistrátu Jitka Štěpánková.

Při ohrožení nebo poškození daných lokalit může být udělena pokuta až do výše dvou milionů korun.