Závazné stanovisko EIA obsahuje celkem 46 podmínek.

„Uvedené podmínky tohoto závazného stanoviska budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace záměru a zahrnuty jako podmínky navazujících správních řízení,“ stojí ve stanovisku krajského úřadu.

Voda pro Olmu? Bez negativních vlivů

Většina se týká ochrany vodního zdroje společnosti Olma. Ta má k navržené trase východní tangenty zásadní výhrady.

Obchvat má protínat jeho ochranné pásmo zdroje pitné vody, který využívá roky. Obává se možné kontaminace. Poukazuje zároveň, že záměr je v kolizi s platným vyhlášením ochranného pásma.

Z pohledu ochrany životního prostředí podle krajského úřadu nebyly shledány žádné významné negativní vlivy na vodní zdroj Olmy a jeho ochranná pásma, která by vylučovala umístnění nové komunikace.

„Silniční stavby nejsou považovány za významný rizikový faktor, který ohrožuje vodní zdroje. Na území České republiky existuje řada ochranných pásem vodních zdrojů II. stupně, které jsou kříženy silničními komunikacemi všech tříd. Dálniční stavby kříží i ochranná pásma vodních zdrojů povrchových vod I. stupně, které jsou zdrojem pitné vody pro městské aglomerace s více než milionem obyvatel, a technické řešení staveb umožňuje bezpečnou ochranu těchto vodních zdrojů,“ stojí v odůvodnění jedné z podmínek ve stanovisku zveřejněném na úřední desce krajského úřadu.

Kompromis s mostem

Stanovisko k záměru „I/46 Olomouc – východní tangenta (2022)“ vydal Krajský úřad Olomouckého kraje ve čtvrtek.

O posudek zažádalo ŘSD už počátkem roku 2019, kdy dostalo záporné stanovisko od Národního památkového ústavu.

Aktuální dokumentace zahrnovala dvě varianty překřížení stávající silnice spojující Chválkovice a Samotišky.

Souhlasné stanovisko EIA bylo vydáno pro kompromisní řešení „Aktivní s mostem“, které počítá se zachováním silnice za Chválkovicemi.

V místě křížení s novou silnicí I/46, počítá varianta s realizací středně dlouhého mostu o jednom poli se samostatným pásem pro chodce a cyklisty.

Navrhované přemostění podle ŘSD splňuje podmínky ochranného pásma kulturní památky Klášterní Hradisko – Svatý Kopeček.

close Plán východní tangenty v křížení se silnicí na Sv. Kopeček - varianta s mostem pro veškerou dopravu info Zdroj: Dokumentace k EIA zoom_in Plán východní tangenty v křížení se silnicí na Sv. Kopeček - varianta s mostem pro veškerou dopravu

Otevření? Snad za osm let

Na čtyřpruhovou komunikaci dlouhou 7,35 kilometru vedenou východním okrajem Olomouce a částečně volnou krajinou netrpělivě čekají obyvatelé Chválkovic, Hodolan či Holice, kterým přinese úlevu od tranzitní dopravy.

Pokud ŘSD získá všechna povolení, chtěla by zahájit stavbu východní tangenty v roce 2028.

Auta by měla jezdit o dva roky později, tedy od roku 2030.

Podle dřívějších propočtů má stát tato část obchvatu Olomouce zhruba tři miliardy korun.