Úředníci na ministerstvu dopravy v současné době nemají dostatek peněz.

„Vláda svým usnesením z letošního června nám vydala generální zákaz zahajovat jakékoli nové stavby. Finanční prostředky jsou nasměrovány pouze do rozestavěných projektů,“ komentoval mluvčí ministerstva Karel Hanzelka, který dále vysvětlil, že rozpočet se sestavuje vždy na rok a má návaznost na ten státní.

„Zmiňovaná východní tangenta je v něm zahrnuta pouze na úrovni projektových příprav, nikoli samotné výstavby. Dál než do roku 2010 nemá smysl se dívat. Tím však nechci říct, že by byla výstavba východní tangenty zrušena. Stavba se připravuje,“ dodal Hanzelka.

Výstavba silnice I/46, neboli východní tangenty, která by měla propojit přes okraj Olomouce Přerov se Šternberkem, je navržena již od roku 2005.

Původně se měla začít stavět v roce 2008 a měla vést přes městské části Holice a Hodolany, zde se však proti její stavbě zvedly hlasy místních obyvatel.

Zastupitelé tedy zvolili jiné vedení trasy.

„Nový návrh je ten, že tangenta povede po okraji městských částí, ale bude posunuta dále od nich. Za Olomoucí je trasována přes katastr Bystrovan, dále na Droždín a Samotišky,“ uvedl Marek Černý z oddělení koncepce dopravy olomouckého magistrátu, který také přiblížil, že město jednalo v této situaci s krajem.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci zasahující i do správního území obce Bystrovany, bylo nutné její zapracování a projednání v rámci pořízení Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, které krajské zastupitelstvo schválilo,“ popsal dále Černý.

Obec Bystrovany tak stejně jako město Olomouc musí svůj územní plán přizpůsobit tomu krajskému.

„Ačkoli jsme podávali námitky, nebylo jim vyhověno. Teď už jsou debaty uzavřené,“ sdělil starosta obce Bystrovany Vladimír Bordovský.

To, že je východní tangenta zanesena v krajském územním plánu, je však v tuto chvíli jediný akt, který tento projekt posunul blíže k realizaci.

Investor stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), totiž dosud stále zpracovává podklady předcházející samotným přípravám stavby.

„Stále ještě zpracováváme investiční záměr na výstavbu silnice I/46, z naší strany není dosud dokončen. To znamená, že jej teprve předložíme potřebným ministerstvům ke schválení,“ přiblížila mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

„Do schválení investičního záměru nejsem schopna odhadnout optimální průběh příprav a zprovoznění,“ dodala.