Z minulých šetření vyplynulo například to, že si necelých 48 procent domácností v regionu nemůže dovolit ročně týdenní dovolenou.

„Konkrétně v olomouckém okrese je zahrnuto 117 domácností z předchozích tří let, které toto šetření nezaskočí, neboť se jedná o opakované návštěvy v ročním intervalu po dobu čtyř let. Nově budou navštíveny pro letošní zjišťování domácnosti v dalších 90 náhodně vybraných bytech," informovala Kamila Vepřková, ředitelka krajské pobočky Českého statistického ú­řadu.

S dotazníky se budou statistici pohybovat po Olomouci, Bělkovicích-Lašťanech, Bukovanech, Křelově-Břuchotíně, Litovli, Přáslavicích, Samotiškách, Skrbeni, Šternberku, Troubelicích, Uničově, Velké Bystřici, Velkém Týnci a Velkém Újezdě.

Formou osobního rozhovoru

Šetření Životní podmínky se provádí formou osobního rozhovoru.

„Odborně proškolení zaměstnanci se při návštěvě domácnosti prokáží průkazem tazatele nebo zaměstnance ČSÚ, na požádání i občanským průkazem," upozornila Kamila Vařeková.

Tazatelé zjišťují dlouhodobě srovnatelné údaje o sociálních a ekonomických podmínkách domácností a jejich členů.

Výsledky slouží při přípravě nástrojů sociální politiky státu a pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů.

„Na základě tohoto šetření jsme schopni prezentovat výši a skladbu příjmů domácností a vývoj podílu populace ohrožené chudobou a sociálním vyloučením," uvedla ředitelka.

Originální dotazníky skartují

Na základě dotazů a subjektivního hodnocení respondentů z Olomouckého kraje vyplývá, že si necelých 48 procent rodin nemůže dovolit ročně týdenní dovolenou pro všechny členy domácnosti.

„Nebo 46 procent domácností není schopno zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9 400 korun. Naopak relativně snadno se svým příjmem vychází devět procent oslovených domácností," sdělila Kamila Vepřková.

Ujistila, že ve všech etapách šetření i zpracování dat jsou pracovníci vázáni mlčenlivostí podle přísných požadavků zákonů o státní statistické službě a o ochraně osobních údajů.

„Výstupem ze šetření jsou zcela anonymizované soubory dat, které neumožňují identifikovat individuální údaje týkající se konkrétní domácnosti či osoby. Originální dotazníky budou skartovány," uzavřela.