„Nechtějí pokračování tradičních stran nebo těch, které byly zastoupeny v dosavadních koaličních radách. Hnutím ANO by to mělo být reflektováno. Ukáže, jak ctí vůli voličů,“ komentuje výsledky voleb v Olomouci a Olomouckém kraji politoložka Eva Lebedová z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Byť komunální volby mají svého vítěze v každé obci, dá se označit za toho celkového v Olomouckém kraji hnutí ANO? Neztratilo, posílilo, opanovalo všechna okresní města, vyjma Jeseníku…
V Olomouckém kraji ANO posílilo. V regionu dali voliči hnutí ANO mandát, aby města vedlo, s výjimkou Jeseníku. Na druhou stranu se prokázalo, že chtějí mít v zastupitelstvech i představitele regionálních subjektů, regionálních hnutí, kdy často znají konkrétní osobnosti z místní úrovně, z jejich práce.

Co tím chtěli říct?
Nechtějí pokračování tradičních stran nebo těch, které byly zastoupeny v koaličních radách ve městech. Poměrně viditelné je to z výsledků v Olomouci.

Největší překvapení? Druhá pozice ProOlomouc

Co je v Olomouci největším překvapením?
Druhá pozice hnutí ProOlomouc, což se nečekalo. Do značné míry je to dáno poměrně aktivní kampaní. Úspěchem je také podpora Pirátů, byť ta se dala více očekávat na základě celorepublikového trendu. Tady bych chtěla upozornit na to, že v součtu tyto dva subjekty mají v podstatě srovnatelný mandát jako vítězné hnutí ANO. Je opět vidět, že voliči naznačují, že si přejí obměnu složení koalice.

Fiaskem skončily volby pro ČSSD, která se v Olomouci málem nedostala do zastupitelstva, kde nakonec s pěti procenty má dva mandáty. Potvrzuje propad celorepublikový trend? Nebo jsou zde také lokální vlivy?
Je to celorepublikový trend. Ale skutečně bych viděla i nespokojenost voličů s tím, jak fungovala dosavadní radniční koalice. A pokud bychom se podívali na kampaň, tak ČSSD vedla minimální kampaň směrem k voličům k tomu, co chtějí dělat ve městě. Toto všechno voliči reflektovali a projevili nespokojenost. Výsledkem ČSSD, která se až jako poslední strana těsně dostala do zastupitelstva, i čtvrtým místem ODS naznačili voliči, že chtějí zásadní proměnu složení zastupitelstva.

ANO by to mělo reflektovat? Jakou podobu olomoucké vlády vidíte jako reálnou s ohledem na výsledek a místní poměry?
Voliči dali silný mandát hnutí ProOlomouc a Pirátům a hnutím ANO by to mělo být reflektováno při jednáních o nové koalici, složení rady města.

Možné koalice?

ANO může jednat pragmaticky a jít s ODS, ČSSD a lidovci s nimiž bude mít 25 křesel v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu…
Samozřejmě mohou mít tento cíl. Nevím, jaké tam existují osobní vazby, znají se z předchozího zastupitelstva. Na druhou stranu to může vést k tomu, že voliči budou mít pocit, že je ignorována jejich volba. A ANO se dlouhodobě prezentovalo jako subjekt, který chce reflektovat zájem voličů, vznikli jako hnutí nespokojených občanů. Pokud v koaličním vyjednávání se budou chovat v rozporu s touto svoji předchozí rétorikou, tak to na ně nemusí vrhat úplně dobré světlo.

ProOlomouc a Piráti, s nimiž by měli 26 křesel, nemají zkušenosti se zákulisními praktikami. Dohody mohly padnout už předvolbami, jak se spekulovalo…
Ano, nemají zkušenosti ze zákulisních dohod a praktik. Musíme dávat na jednu stranu zájmy voličů a na druhou nějaké mocenské zájmy a ANO je v pozici, kdy ukáže, kterou cestu preferuje, jak skutečně ctí vůli voličů.

Výsledek hnutí SpOLečně? Podnikatel Robert Runták investoval hodně peněz a vsadil na známé osobnosti, které v minulosti v jiném dresu udělali pěkný volební výsledek. Jsou tři mandáty úspěchem?
Na výsledku hnutí se do značné míry odrazilo, že vůči nim v kampani figurovaly další subjekty, které oproti nim měly do určité míry aspoň trošku zavedenou značku, mohly na něco navazovat. SpOLečně muselo budovat image od začátku, představit program a ono se tady ukazuje, že někdy to, že vstoupí osobnosti, vede se výrazná kampaň, nemusí při dané konkurenci stačit. Pro subjekt, který kandidoval poprvé to rozhodně není špatný výsledek. Je to dobrý start pro novou stranu a pokud to s politikou myslí vážně, tak v druhých volbách mohou pomýšlet na lepší výsledek.

TOP 09 v Olomouci, kde byla ve vládě, skončila naprostým fiaskem, nedostala se vůbec do zastupitelstva. Vliv celostátního trendu?
Celostátní trend. TOP 09 celostátně dlouhodobě klesá. Odchází od ní voliči k ODS, ale i jiným stranám. Pokud osobnosti na lokální úrovni neprokáží, že má smysl je nadále volit, nemají-li výraznou kampaň a nedokáží prodat, co ve volebním období udělali, tak voliči začnou přemýšlet o jiných variantách, co je pro ně přesvědčivější. A TOP 09 v kampani v Olomouci byla takřka neviditelná.

Kdybych se zeptala na hlavní message komunálních voleb v Olomouckém kraji? Pokračující pokles důvěry v tradiční strany?
Voliči dávají signál, že chtějí výraznou proměnu nejen v Olomouci, ale ve většině velkých měst.