V rámci oslav sto padesátého výročí tam probíhá den otevřených dveří.

„Volby jsou v přízemí staré budovy gymnázia, která je tím pádem pro absolventy uzavřená, ale sraz to nijak nekomplikuje," ujistila zástupkyně ředitele Romana Lachnitová.

Do budovy gymnázia chodí volit lidé ze čtyř okrsků, což představuje několik tisíc lidí. Prostor se ale podařilo vyřešit tak, že se obě akce mohou konat současně.

Historický vchod vede k volebním místnostem, vchod do nové budovy slouží absolventům.

„Když jsem viděla stát před školou tolik lidí, hned mi přišlo zvláštní, že by tu měly volby tak vysokou účast. Až potom jsem se dozvěděla, že je tu také den otevřených dveří a tak jsme se do nové školní budovy zašli podívat,“ řekla Alena Kadlčíková, která v sobotu dopoledne vyrazila k volební urně.

Absolventi a koneckonců i voliči tak mohli nahlédnout do učeben i kabinetů.

„Absolventy provádí po nové školní budově její architekt Miroslav Pospíšil,“ poznamenal k dopolední komentované prohlídce gymnázia jeho ředitel Radim Slouka.

Výroční sraz absolventů zakončí společenský večer na výstavišti Flora.