Lídr Sdružení nezávislých kandidátů a místní podnikatel Ludvík Chodil poukázal na to, že urna ve volební místnosti nebyla řádně zapečetěná.

„Nebyla, když jsem byl hlasovat, tedy v sobotu o půl jedné, ani v noci na sobotu, jak jsem se dozvěděl. Na urně byl malý visací zámeček, který otevře každý. Budova, ve které volby byly, má asi tři vchody, od kterých má klíče půl vesnice,“ popisoval.

Soudu předložil fotografii, na které byla schránka jen z jedné strany přelepena páskou. Ta v místě, kde bylo nasazeno víko na spodní část schránky, zcela nedoléhala. To však podle soudu není důkaz nezákonné manipulace s volební schránkou.

Ve stížnosti zejména podle soudu zcela chybělo jakékoli tvrzení, že při řádném zapečetění urny a zabezpečení volební místnosti by byl výsledek voleb jiný.

Krajský soud nicméně konstatoval, že požadavkům na řádné zapečetění urna v Přáslavicích rozhodně neodpovídala. Volební schrána musí být zapečetěna ze všech stran. Páska musí ke schránce přiléhat a musí být podepsaná členy volební komise. Podpisy přitom musí přesahovat ze schránky na pásku, a to jak na víku, tak na dolní části schránky.

„Jen tak bude zajištěno, že volební schránku nebude možné otevřít, aniž by došlo k přetržení pečetící pásky,“ uvedl soud ve svém usnesení.

„Byť navrhovatel prokázal existenci závažné volební vady, netvrdil a neprokázal, že toto porušení volebního zákona hrubě ovlivnilo výsledky hlasování. Proto soud při plném respektu k vyjádřené vůli voličů návrh zamítl. Okrsková volební komise bude napříště důsledně dbát na řádné zapečetění volební schránky a plnění všech svých zákonných povinností, které jsou zárukou legitimity zveřejněného výsledku hlasování,“ uzavřel soud.

K povolební situaci se vyjádřila i dosavadní starostka Jitka Ivanová. Zdůraznila, že byť se jedná o nepříjemnou situaci, činnost obecního úřadu není podáním stížnosti k soudu nijak omezena.  „Osobně věřím ve spravedlivé a nestranné posouzení soudu,“ uvedla.

Volby v Přáslavicích vyhráli Starostové a nezávislí se sedmi mandáty, KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů získaly po dvou mandátech.