V prvním kole hlasování získal nejvíce, jedenáct hlasů, Martin Procházka z fakulty zdravotnických věd, sedm hlasů dostal Tomáš Opatrný z přírodovědecké fakulty, pět hlasů Jiří Lach z filozofické fakulty a Martin Kudláček z fakulty tělesné kultury nezískal hlas žádný. Jeden hlasovací lístek byl neplatný.

Ke zvolení rektora je nutná nadpoloviční většina hlasů, tedy nejméně 13 a proto probíhalo také druhé kolo volby. Postoupil do něj Martin Procházka a Tomáš Opatrný.

Novým rektorem pak byl se 14 hlasy zvolen Martin Procházka, jeho protikandidát Tomáš Opatrný v druhém kole získal osm hlasů, dva lístky byly neplatné.

„Za sebe mohu slíbit, že budu rektorem nejen dvou fakult, na kterých působím, ale celé Univerzity. Budu dodržovat to, co zaznělo v předvolebních debatách, tedy otevřené dveře, volná diskusní fóra a transparentnost a komunikace na prvním místě. Věřím, že za čtyři roky budu moci Univerzitu předávat tak, abych mohl hrdě říci, že jsem pro naši alma mater vykonal kus velmi dobré práce,“ řekl krátce po svém zvolení Martin Procházka a poděkoval svému předchůdci i třem protikandidátům.

Dosavadní rektor Jaroslav Miller vedl Univerzitu Palackého od roku 2014 do roku 2021. Loni v prosinci se rozhodl rezignovat na funkci k 30. dubnu 2021, rok před koncem řádného mandátu.

Odstoupením reagoval na obstrukce spojené se vznikem vysokoškolského ústavu CATRIN, chtěl tím také protestovat proti některým způsobům chování na univerzitě. Podle něj docházelo například k dehonestování nepohodlných lidí, udávání projektů, trestním oznámením, šikaně, vyhrožování a cílenému ničení profesních kariér významných vědců a jejich vynuceným odchodům.

Nový rektor bude funkci zastávat od května 2021 do dubna 2025.