Zájemci si na prvomájovou neděli smí vojenský prostor od sedmi ráno do čtyř odpoledne. 

K vidění bude nejen čistá příroda netknutá lidskou civilizací a turistickým ruchem, ale i nenápadný pramen evropského veletoku Odry, procházka krajem téměř tří desítek zaniklých obcí či výcvikový prostor armády ČR - tanková, balistická, letecká střelnice.

Do prostoru je možné se dostat přes deset vstupů, novinkou je letos "brána" na Libavou u sjezdovky v Hlubočkách. 

Mapa Bílého kamene 2016 - klikněte pro zvětšení

Bílý kámen 2016 mapa

Dospělí za vstup zaplatí 30 korun naosobu, děti mohou na Bílý kámen zdarma.

Vstup do vojenského prostoru je povolen pouze s platným občanským průkazem či pasem, a to jen v den konání akce v době od 7 do 16 hodin. Účastníci jsou povinni vojenský prostor opustit nejpozději do 16.00," popsali organizátoři základní pravidla.

Protože se návštěvní den koná za plného silničního provozu, musí mít cyklisté přilby a akceptovat, že i zde platí pravidla silničního provozu. Vstupem se všichni zavazují, že budou akceptovat pokyny pořadatelů.

VELKÁ OKRUŽNÍ TRASA AUTOKARY PRO RODINY

Zejména pro rodiny s dětmi a starší občany jsou na akci Bílý kámen připraveny také výjezdy autokary, které budou vypraveny z Olomouce a z Velké Bystřice.

Trasa povede kolem celého vojenského prostoru s osmi zastávkami: pramen řeky Odry u Kozlova, Velká Střelná, pozorovatelna 604 nad Velkou Střelnou, Město Libavá náměstí, Stará Voda poutní kostel, zámeček Bores, pod Strážiskem, pod Strážnou a závěrem tohoto programu bude výstup na Bílý kámen.

POHYB PO ÚJEZDU JEN PO KOMUNIKACÍCH

Po vojenském újezdu se účastníci smí pohybovat výhradně po povolených komunikacích, které budou označeny červenou čárou v mapách a bílými fáborky v terénu.

Určit svou polohu jim pomohou orientační tabule.

V rámci akce je zakázáno používat jakákoliv motorová vozidla, s výjimkou těch označených pro pořadatele.

„Z povolených tras nevybočujte, v terénu může dojít ke kontaktu s nevybuchlou municí či úrazům. Opuštění povolených tras bude trestáno pokutou až pět tisíc korun. Vojenský újezd kontrolují složkyAarmády ČR, Policie ČR, Vojenské policie a Lesní správy," popsali přísný režim pořadatelé akce Bílý Kámen.

V celém vojenském újezdu je zakázáno nejen rozdělávání ohňů, ale platí také v lesích zákaz kouření.

„V místech, kde jsou umístěny toalety, využívat tato zařízení. Jinak svým jednáním ohrožujete zdejší zachovalou přírodu a konání příštího ročníku," přibližuje další bod v dlouhém seznamu pokynů a varování.

„Ve vojenském prostoru jsme jen jako hosté a další opakování této akce je podmíněno dodržováním všech výše uvedených zásad," připomínají organizátoři, že vstup civilistů do vojenského prostoru není samozřejmost.

Kde je povoleno vstoupit do vojenského újezdu?

MAPY VSTUPŮ

1. vstup: u sjezdovky SkiAreál Hlubočky od vlaku ČD Hlubočky zast. Nový vstup na Bílý kámen!

2. vstup: od obce Mrsklesy

3. vstup: od Velkého Újezdu a Daskabátu

4. vstup: 200 m severně od Kozlova směrem k prameni Odry

5. vstup: od železniční zastávky Smilov ve směru na Velkou Střelnou

6. vstup: v Městě Libavé od Domašova

7. vstup: za Městem Libavou směrem ke Smilovu

8. vstup: v Nových Oldřůvkách nad Budišovem

9. vstup: v Kovářově od Potštátu

10. vstup: ze Zeleného kříže nad Kozlovem