„Jako první se do Afghánistánu vydala předsunutá skupina, která byla složena z deseti příslušníků jednotky, převážně logistických odborností. Úkolem Příslušníci 1. strážní roty Bagram se již přesunuli do Afghánistánu.týmu bylo vytvořit co nejlepší vstupní podmínky a zázemí pro nasazení hlavních sil," vysvětloval velitel jednotky kapitán Libor Tesař. „Bylo nutno navázat spolupráci s nadřízenou americkou jednotkou, museli jsme dořešit otázky ubytování, pracovních a skladovacích prostorů a bylo nutné nainstalovat veškeré národní komunikační systémy," vypočítával úkoly.

Všichni čeští vojáci na základně absolvovali prvotní výcvik v místě nasazení. Zahrnoval střelby z ručních zbraní, výcvik v poskytování první pomoci a ochraně proti improvizovaným výbušným zařízením.

„Do zahájení plnění operačního úkolu v listopadu projdeme ještě zdokonalovacím výcvikem, řidiči přeškolením na americká vozidla s vysokou odolností proti minám a střelbami z lafetovaných zbraní," popisoval Petr Hofírek, styčný důstojník jednotky.

Vojáky ještě čeká detailní prohlídka prostoru, který budou v nadcházejícím půlroce střežit.