Zatímco pracovnice hygieny a zdravotního ústavu připravovaly nádoby na vodu a protokoly k prováděné kontrole, jejich kolega sahal po speciální výstroji.

Poté, co vklouzl do „broďáků", dostal do ruky sklenici a vydal se do vody.

„Láhev je samozřejmě sterilní. Množství vody, které odebíráme, je stanoveno vyhláškou," zasvěcovala do podmínek kontroly zdravotní nezávadnosti vody v přírodních koupalištích vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Eva Čehovská.

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Kontrola kvality vody na Poděbradech. Video: DENÍK/Daniela Tauberová

Sinice nehrozí

Hygienici se na těchto stojatých vodách zajímají především o množství sinic, které mohou být při masivnějším rozmnožení lidskému zdraví nebezpečné.

Už pohled okem naznačoval, že na Poděbradech takové riziko nehrozí. Ani nehrozilo. Nezvýšilo se dokonce ani při loňských tropických teplotách, které podporují množení sinic.

„Za posledních pět let nebyl se sinicemi na Poděbradech problém. Neočekáváme ho ani dnes," usmála se hygienička a začala listovat dokumentací stanovující stupně přítomnosti sinic ve vodě, ze kterých v případě vyššího znečištění vody vyplývá další postup.

„Pokud bychom viděli vločky, kolonie či jednotlivá vlákna, provedli bychom rozbor a stanovili ukazatele, a to počty buněk na jeden mililitr, chlorofyl, vodní květ, zda je viditelný nebo ne," vysvětlovala, čím se v Olomouckém kraji zabývají zejména na Plumlově.

Přímo na Poděbradech, na dvou místech, se lidé dočtou o kvalitě vody na informačních tabulích.

Přímo na jezerech, na dvou místech, se lidé dočtou o kvalitě vody na informačních tabulích. Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Roli hraje počasí, teplota i denní doba

Kolega v „broďácích" mezitím odebral vodu. Následně změřil její teplotu a podíval se na zakalení.

„23,1!" hlásil do protokolu odečtenou teplotu muž stojící po pás ve vodě. Teplota je pro hygieniky důležitá právě s ohledem na růst sinic.

„Průhlednost vody musí být minimálně jeden metr. Je-li menší, zjišťujeme příčinu: zda došlo ke znečištění vlivem zvíření sedimentu či rozvoji vodního květu," vysvětlovala další hodnocené ukazatele.

Při kontrole kvality koupací vody v přírodě je podstatné aktuální počasí, a to nejen teplota. Důležitá je také denní doba. Výskyt sinic je totiž ovlivněn dobou či směrem větru.

Dopoledne se drží u hladiny, během dne klesají ke dnu. Nesou se po větru, to znamená, že na závětrné straně je jich vždy více.

„Kdyby vítr foukal směrem k odběrnému místu, došlo by ke zkreslení a znehodnocení výsledku. Nejen sinicemi, ale i jinými nečistotami. Podobně po průtrži mračen," popisovala Eva Čehovská.

Jezera Poděbrady mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou nabízejí pohledy na malebná zákoutí s pozoruhodnými druhy vodních rostlin. Na jednom z jezer kvetou desítky leknínů. Jde o ohrožený druh, který je v České republice chráněn zákonem.

Jezera Poděbrady mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou nabízejí pohledy na malebná zákoutí s pozoruhodnými druhy vodních rostlin. Na jednom z jezer kvetou desítky leknínů. Jde o ohrožený druh, který je v České republice chráněn zákonem. Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

Zkoumají i fekální znečištění

Protože na Poděbradech nepředstavují sinice žádné zdravotní riziko, soustředí se hygienici a pracovníci zdravotního ústavu zejména na možné fekální znečištění.

Ze vzorků odebraných U Přístaviště a na Planých Loučkách zjistí konkrétní mikroorganismy, které jsou indikátory fekální kontaminace.

„Vzorky vložíme do chladicího boxu a pracovníci v laboratoři je naočkují na speciální půdy a určí jednotlivé typy mikroorganismů," uvedla Čehovská.

Na Poděbradech je podle hygieniků riziko fekálního znečištění mizivé.

„Poděbrady mají velkou výhodu, protože do jezera nevtéká žádný povrchový tok. V blízkosti nejsou žádné zdroje znečištění, ani ze zemědělské činnosti, která v bezprostředním sousedství jezera neprobíhá. Jezero jsou součástí chráněné oblasti a ve vodě je pouze přirozené oživení," vysvětlovala hygienička.

Jednou za čtyři týdny

Odběry provádějí hygienici jednou za 28 dnů dle vydaného monitorovacího kalendáře. Výsledky jsou k dispozici na internetových stránkách hygieny.

„Komplexně vyhodnotíme: situaci na místě při odběrech, mikrobiologické rozbory, průhlednost vody a v kontextu s historií v průběhu posledních čtyř koupacích sezon učiníme závěr v podobě známého smajlíku," vysvětlovala Eva Čehovská, jak dospějí k závěru, že voda na Poděbradech je zdravotně nezávadná.

Zdravotní problémy? Na Poděbradech ne

Pokud by lidé přece jen pociťovali kožní či jiné potíže po rekreaci v oblíbeném letovisku Poděbrady, mohou se obrátit na hygieniky a problém jim popsat.

Nebo stav oznámit Státnímu zdravotnímu ústavu prostřednictvím formuláře hlášení nemocí z koupání na povrchových vodách, který je uveřejněn na webových stránkách olomoucké krajské hygienické stanice v části, kde občané najdou aktuální hodnocení jakosti vody pomocí smajlíků. 

Rekreanti by se mohli setkat například s cerkáliovou dermatitidou, pokud by se na Poděbradech přemnožili plži, kteří jsou mezihostiteli larválního stadia motolice ptačí a člověku mohou způsobit kožní problém.

„Ani s tím jsme se na Poděbradech doposud nesetkali. Můžeme je ke koupání jedině doporučit," uvedla olomoucká hygienička Eva Čehovská.