„Klimatická změna a měnící se situace vyžaduje operativní jednání a předávání informací o tom, jak se vyvíjí zásoby povrchové i podzemní vody, potřeby měst, obcí, zemědělců a dalších skupin závislých na dodávkách vody. V závislosti na aktuální a výhledové akumulaci vody v nádržích je potřeba projednat opatření ke zvýšení zabezpečenosti všech odběrů, s prioritou dodávky vody k pitným účelům,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Na jednání pracovní skupiny Sucho 2020 svolal státní podnik zástupce vodáren, vodoprávních úřadů, krajských úřadů, ústředních vodoprávních úřadů či zástupce Českého hydrometeorologického ústavu.

Ilustrační foto
Olomoucká fakultka rozšířila zákaz návštěv kvůli chřipce

Vodohospodáři upozorňují, že za poslední tři měsíce jsou srážkové úhrny v povodí Moravy o 10 až 25 procent pod dlouhodobým průměrem pro zimní období. Zásoby vody ve sněhu se blíží historickým minimům.

V polovině letošního února činí zásoby vody ve sněhu v Povodí Moravy 58 milionů metrů krychlových, v roce 2019 to bylo 482 milionů a o rok dříve 171 milionů a v roce 2017 546 milionů metrů krychlových vody.

„Vzhledem k tomu, že v České republice nemáme ledovce a silné přítoky, jako naši sousedi, jsme závislí pouze na tom, co u nás naprší a nasněží. Následně pak kolik vody dokážeme zachytit a využít pro naše potřeby,“ připomněl Gargulák.

Další setkání vodohospodářů Povodí Moravy svolá na základě vývoje situace. Ta je však kvůli vysokému srážkovému deficitu podle odborníků vážná. Od jara navíc může situaci začít komplikovat zvýšený výpar vody z krajiny.

„Pracujeme s různými scénáři, tedy i se scénáři, že by se mohlo extrémní sucho opakovat. V současnosti jsou s ohledem na přijatá opatření plánované dodávky vody pro vodárenské účely z našich vodních nádrží zajištěné.  V případě srážkového deficitu může v tocích bez možnosti nadlepšení vodou z nádrží docházet v průběhu jara a léta k jejich vysychání,“ sdělil Gargulák.

Vizualizace upravené podoby Šantovka Tower
Ombudsmanka žaluje kvůli Šantovka Tower olomoucký magistrát