Podle vodáků je to neznalostí projektu. S obyvateli Šantovy ulice chystají další setkání, kde jim chtějí svůj záměr představit.

Domy v Šantově ulici stojí asi dvacet kroků od Mlýnského potoka, pravého ramene řeky Moravy. Žije v nich zhruba dvě stě padesát lidí.

Části z nich je představa, že by pod okny měli vodácké sportoviště, velmi vzdálená.

„Záměr není v souladu se směrnicí Evropského společenství pro oblast vodní politiky. Podle ní je nepřípustné přestavovat přírodě blízký nebo přírodní úsek vodního toku do technického stavu," odmítá proměnu potoka a břehů Pavel Brtník.

Za hlavní problém stomilionového projektu však považuje nedostatek vody.

„Vodáci potřebují průtok sedm kubíků za vteřinu. Jenže tady protečou řádově stovky litrů, takže plánování mezinárodních závodů i využití kanálu je nesmírně diskutabilní," dodal Pavel Brtník.

Vizualizace slalomářského kanálu u OC Šantovka v centru Olomouce

Původní vizualizace slalomového kanálu u Šantovky. Nově by do projektu mělo být zapracováno více zeleně. Autor: A2 Architekti

Málo vody? Nejsme blázni

Nicméně představitelům Oddílu kanoistiky SK UP Olomouc vyšla při porovnávání lokalita v centru města lépe než možné rozšíření stávajícího vodáckého areálu na Lazcích nebo například využití jezu v Řepčíně.

„Lidí ze Šantovy ulice se to dotýká, žijí tam celý život a přijdou o zahrádky. Nechceme s nimi ale bojovat, snažíme se jim maximálně vyjít vstříc. Samozřejmě nejde to úplně ve všem, jinak bychom kanál stavět nemohli," řekl za kanoisty Tomáš Slovák.

Obavy podle něj nejsou namístě. S dostatkem vody například problém být nemá.

„Teď jsou extrémní podmínky. Vzhledem k tomu, že jsme na vodě mnoho let každý den, vím, že taková situace jako letos nastala naposledy někdy před pěti lety," odmítá, že například nízký letní průtok by měl sjíždění přestavěným korytem bránit.

„Na studii jsme nepracovali my, ale odborník Vojtěch Bareš z Prahy, což je světová třída v budování umělých kanálů. Nejsme blázni, abychom riskovali málo vody. Když budou sušší měsíce, využijeme technologii na přečerpávání vody, která nám umožní jezdit," dodal Tomáš Slovák.

Strach z hluku turbín

Strach z hluku a chvění způsobovaných turbínou ženoucí vodu na start vyvrací.

Obyvatelé ale představa strojovny v blízkosti domů děsí.

„Deset metrů pod okny obytného domu se má vystavět vodní elektrárna a hala turbín s mohutným vybavením způsobujícím vibrace a hluk. Má jet nepřetržitě a vyrábět proud vody v kanále nebo v obráceném režimu elektřinu. Považujeme to za vyloučené," reagoval na projekt Drahomír Koukal.

Místní už teď podle něj trápí hlasitá klimatizace Šantovky a projíždějící tramvaje.

Ubezpečování vodáků, že vliv na budovy kanál mít nebude, nevěří. Připomínají i patrovou klubovnu s terasou na střeše, která má vyrůst za mostem na levém břehu.

"Agrese a zničení řeky"

„Domy mají od povodní narušenou statiku. Hrozí nebezpečí dalších poruch při stavbě. Navíc se nám nezdá dodržení vzdálenosti od bytové zástavby, nemluvě o zastínění bytů a úbytku zeleně. Je to agrese na životním prostředí a zničení přírodní řeky," dodal Drahomír Koukal.

Spolu se sousedy podporuje vytvoření takzvaného balvanitého skluzu, tedy jakýchsi pozvolných kamenných stupňů, které zbrzdí vodu.

„Je již vyprojektovaný, s rozpočtem kolem patnácti milionů korun. Klidně by mohl být doplněn propustí pro vodáky. Je nám jasné, že nábřeží projde kultivací, ale vše by mělo mít přírodní charakter. Betonový kanál je nešťastné řešení," poznamenal obyvatel Šantovy ulice.

Stavbu balvanitého skluzu, má město jako záložní variantu. Stejně jako umělá dráha by nahradil současný pozůstatek jezu.

„I vodácký kanál počítá s umožněním migrační prostupnosti pro ryby a vodní živočichy, je řešen z ekologického hlediska přijatelně. Navazující zeleň by projekt ještě více oživila, také od místních by se dle mého názoru dočkal větší podpory," zmínil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Méně betonu, více zeleně

Vodáci přiznávají, že tato otázka jim trochu utekla. Teď už pracují na zelenější verzi projektu.

„Nebylo od nás dobré, že jsme na začátku zveřejnili vizualizace, kde je hodně dlážděných ploch, betonu. Od začátku říkáme, že jsme přírodně založení a chceme co nejvíc zeleně. Přednedávnem dělali architekti zaměření stromů a keřů, které by bylo možné zachovat," uvedl Tomáš Slovák.

Připravovaná dokumentace pro územní rozhodnutí už má změny zahrnovat.

O finance na stavbu zhruba 170 metrů dlouhého kanálu, který kanoistům na Moravě chybí, se oddíl uchází u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Většina pozemků patří Povodí Moravy, část má město. To vodáky podporuje a na dokumentaci věnovalo čtvrt milionu korun.

Bude sjetí zadarmo?

Nad příspěvky z veřejných peněz se pozastavil Jaromír Zavřel ze spolku Krásná Morava, který provozuje kemp v Hejčíně.

„Pokud by projekt dostal několikamilionovou přímou podporu od města nebo od kraje, bude to na úkor ostatních žadatelů v regionu," uvažoval.

Dotkl se i otázky poplatku pro vodáky za proplutí úsekem, který by se v tom případě vybírat neměl.

„Pokud nebude sjetí veřejnosti zadarmo, bude to špatně," dodal s tím, že opačné rozhodnutí by mohlo ovlivnit plány spolku otevřít kemp na hradbách nedaleko kanálu.

Sportovní oddíl ujišťuje, že pro lidi jedoucí Mlýnský potok bude pokračování po dráze samozřejmostí.

„Jestliže někdo přijede ke kanálu shora, určitě mu nebudeme zamezovat ve splutí. Pokud by kdokoli chtěl využít další služby, může si pronajmout člun, vybavení a instruktora. Půjde o veřejné prostranství a vodu sloužící všem," doplnil Tomáš Slovák.

Olomouci to neublíží

Olomoučtí podnikatelé věří, že kanál přitáhne do města další návštěvníky.

„Když nedávno otevřel kemp, který tu velmi chyběl, hned jsme to pocítili, narostlo množství klientů. Místo pod Šantovkou je atraktivní, Olomouci to podle mne v žádném případě neublíží," domnívá se Šárka Hricová z Raftingu Morava.

Obyvatelé Šantovy ulice nicméně nesouhlasí. Vedení Oddílu kanoistiky SK UP Olomouc proto zamýšlí uspořádat společné zasedání, kde budoucí sousedy zkusí přesvědčit a seznámit je s poslední podobu projektu.