Vážnější problém odhalili v jednom případě, kdy v obecním vodovodu zjistili mikrobiální znečištění.

„Voda ve veřejných vodovodech na Olomoucku je pravidelně sledována provozovatelem, který je povinen nám předat každý výsledek z laboratoře. Kontroly provádíme i my. Jen vloni jsme dohromady provedli odběry a rozbory 604 vzorků pitné vody,“ uvedla Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice v Olomouci.

Kvůli problému s kvalitou pitné vody ve veřejné síti vloni zahájila hygienická stanice jedno správní řízení.

„Šlo o mikrobiální znečištění pitné vody v obecním vodovodu, pravděpodobně v souvislosti se stavební činností. Pozastavili jsme provoz vodovodu a během velmi krátké doby obec uvedla vše do pořádku. Pokutu jsme uložit nemuseli,“ popsala.

O tom, že voda ve veřejných vodovodech na Olomoucku je kvalitní, svědčí podle Čehovské i minimum správních řízení.

„Ročně je to jedno, maximálně dvě. Většinou právě kvůli mikrobiálnímu znečištění. Objevují se bakterie poukazující na možné fekální znečištění,“ informovala Čehovská. Zjištěné množství podle Čehovské nebývá nijak dramatické.

„Zdravý člověk si s tím poradí, ale citlivému jedinci může způsobit potíže,“ poznamenala.

V loňském roce potrápil problém s pitnou vodou hlavně obyvatele obcí nad Šternberkem, kam vede domašovský vodovod napojený na upravovanou vodu z řeky Bystřice. Ti museli několik týdnů pro pitnou vodu do cisteren. V letošním roce se zřejmě investovat do tamní infrastruktury nebude.

Podle vlastníka, Vodohospodářské společnosti Olomouc, provozovatel posílil kontroly kvality vody a více se hlídá i ochranné pásmo.

Vlastník rovněž požádal odborníka, aby posoudil, zda je možné vylepšit stávající technologii úpravny vody v Domašově. To by mělo být známo do března. Také se jedná o možnosti napojení rozvodu na kvalitnější zdroj vody.