V kauze uplácení a podvodu s dotacemi ve VMO vznikla ministerstvu školství škoda 13,5 milionu.

Všichni obvinění v minulosti přiznali vinu a zaplatili celkem 4,6 milionu korun z celkové škody, což byla jedna z podmínek pověřeného evropského žalobce k tomu, aby byla na konci ledna uzavřena dohoda o vině a trestu. Obvinění Břetislav Holásek, Miroslav Petřík a Josef Křeháček v pátek v soudní síni shodně uvedli, že se cítí vinni a souhlasí s dohodou o vině a trestu.

Podnikatel Josef Křeháček byl obviněn z přečinu přijetí úplatku, zločinu legalizace výnosu z trestné činnosti, zločinu dotačního podvodu spáchaného formou spolupachatelství a zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.

Bývalý ředitel VMO Břetislav Holásek byl obviněn ze zločinu dotačního podvodu spáchaného formou spolupachatelství, zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie, zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby.

Někdejší náměstek primátora Miroslav Petřík byl obviněn ze zločinu dotačního podvodu spáchaného formou spolupachatelství, zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie formou spolupachatelství a zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Ve Vlastivědném muzeu měli ohýbat tendr pro syna ředitele, zjistil Radiožurnál

Splácet mají miliony

Každému z obviněných původně hrozily tresty od pěti do deseti let vězení. Všichni obvinění nakonec byli potrestáni tříletými podmíněnými tresty se zkušební dobou pět let a zákazem činnosti spočívajícím v zákazu jednat s dotačními orgány a účastnit se dotačních řízení na dobu deseti let.

Podnikatel Josef Křeháček musí jako peněžitý trest uhradit 510 tisíc korun a během zkušební doby splatit částku 974 tisíc korun.

Bývalý ředitel VMO Břetislav Holásek musí zaplatit peněžitý trest 500 tisíc korun a během pěti let zaplatit škodu téměř 4,7 milionu korun.

Exnáměstek olomouckého primátora Miroslav Petřík musí uhradit 400 tisíc korun a do pěti let zaplatit škodu 3,1 milionu korun.

"Rozsudek je poměrně mírný"

Krajský soud v Olomouci podle předsedy senátu Eduarda Ondráška neshledal žádné vážné překážky k tomu, aby dohodu navrženou evropským pověřeným žalobcem Pavlem Pukovcem neschválil.

„Trestné činnosti se dopustili. Rozsudek je poměrně mírný, přestože se jedná o trest úhrnný. Na druhé straně obvinění dosud nebyli trestáni, k trestné činnosti se doznali a škodu postupně nahradí,“ konstatoval při zdůvodnění rozsudku Eduard Ondrášek.

Všichni tři obvinění se přímo v soudní síni vzdali práva na odvolání. Rozsudek zatím není pravomocný, protože se proti němu ještě může odvolat poškozené ministerstvo školství.

Vlastivědné muzeum v Olomouci
V kauze dotací pro VMO padla dohoda o vině a trestu. Doznali se všichni

Předem vybraný dodavatel

K trestné činnosti trojice obžalovaných docházelo v době, kdy Vlastivědné muzeum v Olomouci připravovalo rozsáhlý projekt na novou přírodopisnou expozici a digitalizaci sbírek, tedy zhruba v letech 2019 až 2021.

Podle evropského pověřeného žalobce Pavla Pukovce se jednalo o tři části trestné činnosti.

„První spočívala v žádosti o úplatek a jeho přijetí jedním z obviněných. Byl mu částečně poskytnut. Druhá se týkala nerealizování dotačních podmínek u muzea. Měl vzniknout realizační tým při vzdělávání studentů. Z týmu o 45 osobách ale nevykonávalo asi patnáct lidí žádnou činnost. To bylo jedno z velkých pochybení. Třetí část se týkala nahrávání filmů a spotů o historii města Olomouce pro účely vzdělávání. Dva z obviněných měli dát přednost předem vybranému dodavateli, aby vyhrál budoucí veřejnou zakázku,“ popsal Pavel Pukovec.

Co je dohoda o vině a trestu

Dohodu o vině a trestu je možné uzavřít v přípravném řízení za situace, kdy obviněný žalobci předem slíbí, že se ke spáchání trestného činu přizná. Státní zástupce mu pak může navrhnout mírnější trest. Po uzavření písemné dohody už neprobíhá hlavní líčení ani dokazování u soudu, celé řízení je díky tomu rychlejší. Soud do předem uzavřené dohody nezasahuje, posoudí však, zda byla uzavřena v souladu se zákonem.