V listopadu bude v muzeu za mimořádných bezpečnostních opatření k vidění unikátní asteroid z Opavy-Kylešovic.

Na kopie korunovační klenotů se mohou návštěvníci do Vlastivědného muzea v Olomouci přijít podívat až do poloviny srpna, stejně jako na výstavu zaměřenou na život a dílo předního českého heraldika Jiřího Loudy.

„Výstavu korunovačních klenotů bude v červnu slavnostně otvírat herec Jan Čenský, tentokrát v roli krále. Začátkem září našim návštěvníkům představíme soukromou sbírku plakátů Alfonse Muchy. Společně s Moravským divadlem připravujeme na září výstavu a divadelní představení u příležitosti životního jubilea, devadesátých narozenin, umělce Jiřího Suchého. Ten do Olomouce přijede s Jitkou Molavcovou a odehrají divadelní představení pro veřejnost,“ popsal ředitel muzea Břetislav Holásek.

Začátkem listopadu se Olomoučané mohou těšit na další unikát. Po Věstonické venuši a Keltské hlavě bude ve Vlastivědném muzeu k vidění meteorit nalezený v roce 1925 v cihelně na paleolitickém sídlišti v Opavě – Kylešovicích, které je staré asi 18 tisíc let.

Vesmírnými „kameny“ tehdejší lovci obložili ohniště, meteority byly objeveny v roce 1925 v takzvané Lundwallově cihelně.

„Tato krátkodobá výstava volně navazuje na Věstonickou venuši a Keltskou hlavu. Asteroid z Opavy je světový unikát, výstava proto bude probíhat za přísných bezpečnostních opatření. Vzácný exponát budou opět hlídat policejní ozbrojenci. Bude k vidění na dobu asi deseti dnů,“ upřesnil Břetislav Holásek.

Po více jak dvou letech byla v těchto dnech dokončena rekonstrukce krovů a střechy hlavní historické budovy muzea. Opraveny jsou také vnější omítky, římsy, fasáda dostala nový nátěr a restaurátoři obnovili kamenické a truhlářské prvky.

Práce probíhaly na severním, západním a východním křídle, pultové střeše přiléhající k bývalému kostelu svaté Kláry, na budově recepce i bývalém kostele. Část krytiny byla vyměněna za novou.

„Rekonstrukce přišla na dvaatřicet milionů korun, financoval ji Olomoucký kraj. Ještě plánujeme obnovu dlažby na nádvoří,“ upřesnil ředitel Vlastivědného muzea, které patří mezi deset nejnavštěvovanějších v České republice.

Právě probíhající výstavy

- České korunovační klenoty na dosah – prodlouženo do 15. 8.

- Jiří Louda – Život mezi erby – prodlouženo do 15. 8.

Nové stěžejní výstavy roku 2021

- Alfons Mucha - Výběr z díla 3. 9. - 28. 11.

- Jiří Suchý „90“ - Projekt ve spolupráci s Moravským divadlem v Olomouci k výročí slavného umělce 10. 9. - 24. 10. 2021

- Rudolf II. - Historická osobnost ve Vlastivědném muzeu v Olomouci 8. 12. - 10. 4. 2022

- Asteroid - Světový unikát ve Vlastivědném muzeu v Olomouci 5. 11. - 14. 11. 2020