Lokálka mezi Litovlí a Červenou vozí cestující k hlavní želeniční trati na Olomouc. Případné změny v současné frekvenci spojů by se nespokojení obyvatelé mohli dočkat nejdříve v prosinci.

„Tento úsek jsme vybrali na základě průzkumu a zájmu cestující veřejnosti. Chceme zde co nejvíce podpořit intervalovou dopravu, aby si cestující navykli, že mohou v pravidelných dobách cestovat, aniž by sledovali jízdní řády,“ sdělil vedoucí oddělení veřejné dopravy Olomouckého kraje Jaroslav Tomík.

Nyní na této trati ve všední dny projede oběma směry šedesát devět spojů, přičemž od půlnoci do čtyř hodin ráno je klid.

„Je to hrozné, bydlíme u trati a téměř co čtvrt hodiny tudy projede vlak, který navíc houká před každým přejezdem, kterých je na zhruba tříkilometrovém úseku devět. Je to nesnesitelné a myslíme si, že v rozporu se zdravím a životním prostředím pro obyvatele,“ uvedli manželé Kolouchovi z Litovle, kteří svými stížnostmi obeslali jednak Městský úřad v Litovli, Olomoucký kraj a také ministerstva financí a dopravy.

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy, Alois Mačák uvedl, že tuto trať, stejně jako ostatní, sledují a na základě připomínek několika stran mohou její provoz několikrát ročně pozměnit.

„V tuto chvíli jsme v období připomínkování jízdního řádu. Dostáváme připomínky a návrhy od obcí a firem. Navíc odbor dopravy kraje a ČD sledují vytíženost,“ sdělil Mačák.

Expert: Nový systém potřebuje rok či dva

Slova náměstka hejtmana Mačáka potvrdila i mluvčí Českých drah.

„V této chvíli je největší prostor pro to, abychom si se zadavatelem, což je kraj, vyjasnili a vyměnili údaje, a podle toho vyhodnotili situaci. Řídíme se požadavky kraje. Pokud on zadá, že chce na trati vlaky mít, budeme tam jezdit. Váže ho však podmínka, že podle zákona musí zajistit obslužnost, ačkoli se může zdát, že na trati jezdí minimum lidí,“ uvedla Kateřina Šubová z ČD.

Je tedy možné, že pokud se všechny strany dohodnou, od prosince se vlaky na této trati upraví. O kolik jich bude jezdit méně, bude předmětem dalších jednání. Dopravní odborník však apeloval, že pro to, aby se nový systém osvědčil, je třeba nejméně ročního, spíše však dvouletého období.

„Tento projekt měl být spojený i s autobusovou dopravou. Snahou každého kraje je, aby byla v přímé návaznosti přeprava drážní a veřejná linková. Vždy je třeba postupovat od páteře, a tou je železnice. Tento systém dosud neměl možnost setkat se s promyšlenou odezvou, vše potřebuje přiměřený čas,“ doplnil Tomík.

Do větších měst více vlakem

Olomoucký kraj na trase Červenka–Litovel ve spolupráci s českým zastoupením zahraniční firmy navrhl koncept pravidelného intervalového dopravního systému, který by měl cestující motivovat, aby do větších měst jezdili vlakem.

Lidé by se tak měli dostat z menších obcí autobusem do přestupných bodů, kde nastoupí do vlaku a jím dojedou například do Olomouce, Přerova, či Prostějova.

Odbor dopravy kraje tak usiluje o to, aby nejezdili do jednoho místa pravidelně oba typy dopravy, což by mělo přispět k účinnosti a nejvyššímu využití jak autobusů, tak především vlaků.