Cestování mezi krajským městem a Uničovem zrychlí na 17 minut. Ve Šternberku budou pasažéři za pouhých osm minut.

Po regionální trati budou vlaky uhánět rychlostí 160 kilometrů za hodinu, což je zatím výsadou hlavních železničních tepen v zemi.

Zahájení samotné elektrizace a zkapacitnění trati mezi Olomoucí a Šumperkem je plánováno na příští rok.

Nová nástupiště i přístřešky

Na část Uničov - Olomouc v těchto dnech běží územní řízení.

„Je oznámeno zahájení řízení, byla stanovena lhůta, do kdy se budou moci vyjádřit případní účastníci řízení a následně poběží lhůta k vydání rozhodnutí,“ vysvětloval postup Petr Šenk, zástupce vedoucího stavebního odboru šternberského městského úřadu.

„Bude záležet na námitkách, zda budou uplatněny. Nemělo by to být nějak dramatické. Zásadní problémy by měly být odstraněny předem, pokud vím - vzhledem k tomu, o jak významnou stavbu se jedná. Mělo by se to rozjet plnou parou,“ poznamenal.

Elektrizace trati stejnosměrnou trakční soustavou přinese cestujícím zrychlení přesunu po kolejích až na 160 kilometrů za hodinu. To vyžaduje celkovou rekonstrukci železničního svršku a spodku.

Ve všech stanicích a zastávkách jsou navržena nová nástupiště, veškeré přístupy na nástupiště jsou řešeny jako bezbariérové.

V rámci úprav se dále počítá se zřízením nových přístřešků pro cestující, s novým orientačním a informačním systémem, osvětlením stanic a přístupových cest.

Ve všech stanicích a zastávkách bude nový rozhlas a informační systém pro cestující.

Silnice je kapacitně na hraně

Ve stanicích se bude bourat a stavět. V Uničově je navržen nový objekt pro rozvodnu elektrické požární signalizace, navrženy jsou demolice některých objektů v Uničově i Bohuňovicích, kde ve stanici půjde k zemi sklad s ohledem na kolizi s novým kolejovým návrhem.

Velký skok na kolejích v obcích vítají. Pro auta je propojení mezi Olomoucí a Šternberkem kapacitně na hraně.

„Ví to každý, kdo denně jezdí do Olomouce do práce nebo opačně z Olomouce na Šternberk a dále na Opavu. V kolonách stojíme všichni. Na tuto investici na železnici netrpělivě čekáme,“ reagoval již dříve šternberský starosta Stanislav Orság.

„Pokud bychom mohli jezdit do Olomouce osm minut vlakem, spousta občanů, kteří nyní volí auta, by toho okamžitě využila. Ulevilo by to Dolánkám,Týnečku i Olomouci. Přínos bude velký,“ reagoval.

Do Uničova stošedesátkou, dál pomaleji

Zahájení elektrizace a zkapacitnění trati Olomouc – Uničov – Šumperk je v plánu na příští rok. Příprava byla v návaznosti na studii proveditelnosti rozdělena do tří stavebních částí: Šumperk - Libina, Libina - Uničov a Uničov - Olomouc.

Rychlostí 160 kilometrů za hodinu zatím uhánějí vlaky na hlavních železničních koridorech.

Na této regionální trati se s touto rychlostí počítá mezi Olomoucí a Uničovem. Dál na Šumperk bude rychlost nižší.

Připravované spěšné vlaky umožní rychlé spojení z Uničova do Olomouce za 17 minut a ze Šternberku za 8 minut.

Mezi Šumperkem a Uničovem budou stavět všude. Urychlí se spojení z obcí Troubelice, Nová Hradečná, Libina a Hrabišín do Olomouce o 10 až 25 minut.

Proměna šternberského nádraží

Modernizace nezahrnuje rekonstrukce výpravních budov. S investicemi zde se však počítá. Konkrétně Šternberk již brzy přijde o historickou budovu.

Celkové náklady na zásadní proměnu nádražní budovy předpokládá SŽDC kolem 34 milionů korun.

Práce by měly být zahájeny ještě v letošním roce.

Po elektrizaci trati České dráhy počítají s nasazením elektrických souprav RegioPanter. Ty nyní vozí cestující například mezi Kouty nad Desnou a Olomoucí.