Návrh ministerstva kultury zařadit jeden ze symbolů Olomouce na seznam národních kulturních památek ve středu schválila vláda.

Na seznam bude připsán také poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou, Svatý kopeček u Mikulova či poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze. Celkem seznam rozšíří 19 sakrálních staveb a areálů.

„Téma letošního seznamu národních kulturních památek je nastaveno tak, že zahrnuje významná poutní místa, která představují architektonické dominanty různých typů staveb v krajině včetně dochovaného duchovního významu - nikoliv pouze poutní areály jako takové bez širších vazeb,“ vysvětlil ministr kultury Ilja Šmíd.

Zpečetění významu svatokopeckého komplexu s barokním chrámem, který patří Královské kanonii premonstrátů na Strahově, ocenili jeho duchovní správci i zástupci vedení města Olomouce.

Ruku v ruce s podtržením prestiže památky jde totiž rozsáhlá oprava areálu i baziliky za 120 milionů korun z evropských dotací, která začne v polovině letošního roku. 

„Poutní areál na Svatém Kopečku považuji za jeden z hlavních symbolů města Olomouce a to, že bude zařazen mezi národní kulturní památky a v letošním roce do jeho rekonstrukce a restaurování půjde 120 milionů korun, je důkazem toho, že si historického klenotu ceníme,“ reagoval náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs.

V příštích letech podle něj význam tohoto areálu ještě vyroste, protože zde díky finanční injekci z evropské Integrované teritoriální investice (ITI) vyniknou a budou zpřístupněny skvosty a místa, které jinde v republice ani sousedních zemích přístupny veřejnosti nejsou.

Zpřístupní sál i barokní knihovnu 

Duchovní rozměr podtrhne například obnovení kopie Svatých schodů - nejznámější mohou věřící a turisté znát z budovy na náměstí Piazza di San Giovanni in Laterano v Římě.

„Nově bude zpřístupněna barokní knihovna, kam by chtěli premonstráti převézt vzácné svazky z depozitářů v Praze. V křídle, kde je nyní fara, se zrekonstruuje Francouzský sál a bude zde možnost konat kulturní a společenské akce pro veřejnost,“ zmínil náměstek Šnevajs.

Vznikne také nový průvodcovský okruh, který veřejnosti otevře zázemí poutního areálu.

V ambitech se vybuduje potřebné zázemí pro společenské akce, upraveno bude okolí sousoší sv. Norberta a samotné sousoší bude restaurováno.

„V ambitech budou odhaleny malby. Restaurátoři budou postupně odkrývat vrstvy a původní malby poté budou zrestaurovány,“ doplňoval svatokopecký farář Bernard Slaboch, podle kterého se otevírá nová kapitola dějin poutního místa.

Svaté schody
Schody nyní slouží jako spojnice z přízemí baziliky do prostor v 1.patře, kde bude expozice Matice svatokopecké. Po restaurování budou upraveny do podoby Svatých schodů, po kterých kráčel Ježíš Kristus v paláci Pontia Piláta v Jeruzalémě. Věřícím, kteří budou tuto svatokopeckou napodobeninu překonávat v kleče, bude vyhrazen prostředek schodiště. V minulosti schodiště takto sloužilo věřícím. V České republice existuje několik napodobenin Svatých schodů, z okolních zemí jsou známy Svaté schody u minoritů ve Vídni.
(tau)