Vstupenky na závěrečný koncert s názvem Vive la musique française! jsou dostupné na webu Moravské filharmonie Olomouc, organizátora věhlasného festivalu.

S jakým programem se představíte v Olomouci?
Můj program se skládá z různých hudebních žánrů a období od baroka až po hudbu 21. století. S výjimkou úvodní skladby od J. S. Bacha bude celý koncert zasvěcen francouzské hudbě a zakončen improvizací.

Pro tu jste zvolil tvorbu svého krajana Louise Vierna. Proč právě on?
Vybral jsem si dvě ukázky z poslední symfonie Louise Vierna, protože si letos připomínáme 150. výročí jeho narození, a já bych mu tímto rád vzdal poctu jako jednomu z mých slavných předchůdců v Notre-Dame de Paris.

Představení nadcházející sezony v Moravském divadle Olomouc, 8. 9. 2020
Nová sezona Moravského divadla zve na Krobota, Janu Paulovou i Nabucco

Olomouc? Bruslařské soutěže

Co se vám vybaví, když se řekne Olomouc?
Vybaví se mi bruslařské soutěže, kam byla několikrát pozvána moje matka coby mezinárodní porotce. Sám jsem Olomouc ještě nenavštívil, ale moc se těším, až ji uvidím.

Jak dlouho se na Hané zdržíte?
Zdržím se tři dny, během nichž budu chodit na procházky a navštěvovat památky, kostely a muzea.

Kdy a proč jste začal hrát na varhany? Uvažoval jste i o jiných nástrojích?
Na varhany jsem začal hrát ve 12 letech a od začátku mě fascinovala velkolepost tohoto nástroje a majestátnost jeho zvuku. Rád také hraji na klavír. Kdysi jsem hrával hodně a stále si ještě zahraji, když mám čas, ale to bohužel bývá jenom zřídka.

Jste titulárním varhaníkem světoznámé katedrály Notre-Dame. Jak dlouho jste s touto památkou spjatý?
Varhany v katedrále Notre-Dame jsem poprvé spatřil z kůru, když mi bylo 16 let, a tento moment pravděpodobně zůstane nejintenzivnějším hudebním zážitkem mého života. Později jsem studoval pod vedením profesorů Philippa Lefebvra a Oliviera Latryho. Oba jsou titulární varhaníci, kteří v Notre-Dame působí již od roku 1984, a v současné době je mým potěšením a poctou sdílet s nimi tento „nejlyričtější nástroj na světě“.

Čím je tento nástroj tak výjimečný?
Varhany v Notre-Dame představují vrchol umění francouzských stavitelů a zároveň završení konstrukčního vývoje tohoto nástroje, který trval pět století. Lyrický zvuk a pestré barvy tónů zasazené do akustiky katedrály jen přispívají k jejich jedinečnosti.

Kostel sv. Mořice v Olomouci s odhalenou částí nové fasády
Kostel sv. Mořice se halí do světlé. Proč změnil barvu a kdy zmizí lešení?

Z požáru katedrály jsem byl zdrcený

Katedrálu bohužel loni zachvátil rozsáhlý požár. Jak jste událost vnímal?
Byl jsem z toho zdrcený. Ale právě probíhající rekonstrukce s sebou přináší velké naděje.

Pokročily práce na její obnově?
Ano, i když času není nazbyt. Katedrála má být znovu otevřena 16. dubna 2024.

Jsou poškozeny i varhany?
Z varhan bude potřeba odstranit napadaný popel. To znamená, že všechny píšťaly a řada dalších součástí musí být vyjmuty a vyčištěny tak, aby se jim vrátil původní zvuk.

Liší se nějak výrazněji varhany, na něž hrajete?
Teoreticky existují rozdíly ve stavbě nástroje, v modelování zvuku, celkové estetice. Ale pokud mám být přesnější, musím si nejprve na daný nástroj zahrát.

Na která místa se jako hudebník rád vracíte?
Do Vídně.

Světem se stále šíří koronavirus. Zasáhla pandemie i do života a činnosti varhaníků?
Ano, téměř na pět měsíců se zastavily veškeré bohoslužby a koncerty v kostelech. Situace, která nastala, je těžká pro všechny, ale teď už je opravdu čas vrátit se k normálnímu životu. 

Vincent Dubois

Titulární varhaník katedrály Notre-Dame Vincent DuboisZdroj: Klara BeckNarodil se roku 1980 ve francouzském městě Saint-Brieuc. První cenu v oborech varhany, harmonie, kontrapunkt, fuga a soudobá kompozice získal na pařížské konzervatoři pod vedením Oliviera Latryho. Žádaným umělcem se stal po vítězství na prestižních světových soutěžích v Calgary a Toulouse roku 2002.

Dnes je řazen ke světové špičce varhanního umění. Vystupuje, nahrává, spolupracuje s významnými orchestry, přednáší na prestižních školách. Mimo to zastává post ředitele Národní hudební konzervatoře ve Štrasburku. Od ledna 2016 patří mezi tři současné titulární varhaníky katedrály Notre-Dame.

(zdroj: Moravská filharmonie Olomouc)