Právě 28. září, v den hlavního patrona olomoucké arcidiecéze, totiž Vatikán roku 1992 zveřejnil rozhodnutí papeže Jana Pavla II., podle kterého se nástupcem olomouckého arcibiskupa Františka Vaňáka stal do té doby pomocný biskup Jan Graubner.

Není to však jediné výročí, které si letos věřící v olomoucké katedrále připomněli. Při mši svaté, která začala v 10 hodin, se zároveň oslavovalo 240 let od povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství. Tradičně se slavnost sv. Václava v olomoucké katedrále slavívá také jako pouť veřejných činitelů, kteří mají na službě sv. Václava národu konkrétní podíl.

„Svatý Václav nás jako kníže a národní patron vede nejen k osobnímu následování Krista, ale i k spoluzodpovědnosti za národ, za jeho dobro nejen časné, ale i věčné,“ říká arcibiskup Jan Graubner a dodává: „Mně stále znovu připomíná, že nemůžeme mluvit o lásce k národu či občanům, pokud si necháváme pro sebe poklad víry a nehledáme cesty, jak se o něj rozdělit s okolím.“