Již několik dní je svědkem přejíždění aut přes novou cyklostezku Jiří Krupička. Opravuje jeden z bytů v domě na rohu ulice přímo u nově vybudované komunikace, která se dokončila na začátku července v rámci úprav Výstaviště Flora Olomouc.

„Je to tu divočina. Projíždí tudy co chvíli. Někteří oběma směry. Přitom by stačilo dát doprostřed sloupek a byl by klid," řekl Jiří Krupička, který musel navádět i kolegu, aby k domu přijel po nově vybudované části Zamenhofovy ulice u pavilonu A. Ta nyní slouží jako příjezdová cesta jak k výstavišti, tak i k obchodu se sportovním zbožím či 
k technickým službám.

Na místě chybějí správné značky

Během tři čtvrtě hodiny pozorování chtělo ve středu 
v poledne do Poupětovy ulice odbočit sedm aut. Jedna řidička chtěla z ulice vyjet. Všichni motoristé se však po zjištění, že by dál museli přejet po cyklostezce, otočili 
a místo objeli.

Po dotazech položených magistrátu se do lokality šli podívat zaměstnanci odboru dopravy, který stavbu vybudovanou v rámci rekonstrukce Výstaviště Flora Olomouc 
v současnosti přebírá.

„Jedna pracovnice byla také svědkem toho, jak přes cyklostezku jelo auto," potvrdila Radka Štědrá, mluvčí olomoucké radnice.

„Vše souvisí se změnou dopravního režimu, na který si asi lidé ještě nezvykli," dodala mluvčí.

Sloupek by zavazel cyklistům

Při příjezdu ke křižovatce, která byla v minulosti průjezdná, chybí značky, které by zakazovaly odbočit.

„To je taky podle mě důvod, proč sem jezdí. Druhým je zřejmě zažitý zvyk," poznamenal Martin Mrva, majitel cykloprodejny na konci Poupětovy ulice.

Podle zjištění úřednice je cyklostezka za zhruba třicet tisíc korun sama o sobě značená dobře.

„Opatření jako je uložení sloupku není možné, protože by zde mohlo docházet ke kolizním situacím mezi cyklisty samými," sdělila Radka Štědrá. Nevyloučila však, že pokud problémy s nerespektováním nového režimu přetrvají, město okolí osadí značkami. Se zvýšeným dohledem formou hlídek městské policie se zde podle Radky Štědré nepočítá.

Důvod zaslepení ulice podle mluvčí města souvisí s podmínkou, kterou dal Drážní úřad kvůli blízkosti křižovatky se železničním přejezdem.

„Očekáváme také změnu dopravního zatížení lokality 
v okolí zrekonstruovaného pavilonu A a přístavby výstaviště. Ta by znamenala navýšení dopravy v obytné části této ulice," doplnila mluvčí.