Jedná se totiž o velké zařízení, které se používá ke zhutňování štěrku pod pražci tramvajové trati.

„Tyto práce nelze realizovat za provozu, protože by nebylo reálné přesné umístění kolejí do požadované výšky,“ uvedla na webu firma Eurovia, která má rekonstrukci na starost.

Zhutnění štěrku tímto způsobem je velmi účinné. Základem podbíječky je dvojice ramen, která se mechanicky zaboří proti sobě.